Tags » Customer

Department stores 'can gain edge if they go online'

(Source: www.sgsme.sg)

The growth of e-commerce may pose a serious threat to bricks- and-mortar stores, but there is a silver lining for department stores here. 422 more words

Money Matters

Percakapan Kocak Para Driver Ojek Online Yang Tiap Hari Menghadapi Penumpang Jengkel

Sekarang ini ojek online sudah menjadi alat transportasi simple dan mudah untuk masyarakat kota besar seperti Indonesia. Tentu saja dengan kehadiran ojek online ini, membuat angka penggaguran di Indonesia menurun. 112 more words

Gojek

५३०) केरसुणी आणि देव

५३०) केरसुणी आणि देव

काही दिवसांपूर्वीची हि गोष्ट आहे. सकाळी सहा वाजता फिरून येताना वाण्याच्या दुकानात गेलो. वाणी आणि त्याची  माणसे दुकानातील सामान बाहेर आणून लावण्याच्या गडबडीत होती. त्या वेळी काउंटर च्या खालील केरसुणीवर एका माणसाचा  पाय पडला. लाथेनेच त्याने केरसुणी काउंटर खाली ढकलली.

मलाच राहवले नाही. मी चटकन म्हणालो अरे, केरसुणीला आम्ही देव मानतो. कधी चुकून पाय लागला तर, नमस्कार करून केरसुणी बाजूला ठेवतो. नवीन केरसुणीची पूजा केली जाते. वाणी काय म्हणाला असेल असे तुम्हाला वाटते?

वाणी म्हणाला कि साहेब तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. दुकान बघा किती लहान आहे. अर्धा माल बाहेर असतो. सकाळी हे आतील सामान बाहेर काढले नाही, तर धंद्याला सुरवात कशी करणार? सामान सरकवताना ती केरसुणी बाहेर आल्यामुळे त्याला पाय लागला. मुद्दाम काही केरसुणी कोणी लाथाडणार नाही. देवाच्या रूपात चार – पाच ग्राहक वाट बघत आहेत. त्यामुळे सर्व गडबड चालू आहे. त्यात आज उठायला उशीर झाला. (दुकानातच  वाणी व त्याची दोन माणसे झोपतात)

ग्राहकांच्या रूपात देव दुकानात आला आहे आणि त्याला लवकर सेवा द्यायची आहे हे विचार ऐकून खरेच बरे वाटले. हा विचार प्रत्येक सेवा कर्मीच्या मनात असेल तर विक्रेता आणि ग्राहक ह्यांच्यातील अनेक तंटे दूर होतील. बघा विचार करून…..

सुधीर वैद्य

२७-०६-२०१७

Spandane Articles

StaffConnect Announces Strong Customer Momentum as Demand for Leading Enterprise SaaS Mobile Engagement Solution Experiences 55% Growth Over Same Period Last Year


Innovative Employee Engagement Platform Increases Workforce Engagement, Business Performance, End Customer Satisfaction and Profitability

London and San Francisco, CA (June 27, 2017) – StaffConnect Group, provider of the world’s leading enterprise mobile employee engagement platform, today announced record results with continued exponential customer adoption across Europe, North America, APAC and the Middle East, adding global brands in virtually every industry vertical – including manufacturing, healthcare, travel and telco. 36 more words

StaffConnect Announces Strong Customer Momentum as Demand for Leading Enterprise SaaS Mobile Engagement Solution Experiences 55% Growth Over Same Period Last Year


Innovative Employee Engagement Platform Increases Workforce Engagement, Business Performance, End Customer Satisfaction and Profitability

London and San Francisco, CA (June 27, 2017) – StaffConnect Group, provider of the world’s leading enterprise mobile employee engagement platform, today announced record results with continued exponential customer adoption across Europe, North America, APAC and the Middle East, adding global brands in virtually every industry vertical – including manufacturing, healthcare, travel and telco. 36 more words

Create Unique Wood Art with Scroll Saw Blades

Unlike functional carpentry, such as building tables, chairs and cabinets, wood art requires some rather specialized tools. One of our favorite devices for creating astonishingly beautiful art is the scroll saw. 552 more words

Game developer spins off restaurant management software business

(Source: www.sgsme.sg)

Running a food and beverage company is no simple matter, as Singapore-based game development firm Red Hare Studios found out when studying restaurant management games. 985 more words

Money Matters