1. Competenţe

Competenţe generale

• implementarea algoritmilor într-un limbaj de programare

• aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea datelor

Competenţe specifice

• transcrierea algoritmilor din limbaj pseudocod în limbaj de programare… 805 more words