Tags » Daily

Chỉ trong một tháng mà tùm lum sự kiện:

  • Đầu tiên là việc xài ……….. Zalo, trước giờ đã có định kiến sẵn nhưng sau khi anh môi giới thuyết phục từa lưa, đưa ra tùm lum khó khăn khi trao đổi qua Skype, Facebook thì khi lên khi không nên cũng không gặp trực tiếp hỏi được.
  • 718 more words
DAILY

Stranger Things

Beautiful sunrise. Almost 7am.
Stayed up almost all night watching ”Stranger Things”,which I heard about from Ashley Johnson’s (Ellie from The Last of Us,Gortys from Tales from the Borderlands and more) instagram and it intrigued me. 34 more words

Blog


Về Sài Gòn thôi. Sau kỳ nghỉ dài.

DAILY

Elliot on religion


Please skip this post if you are planning on watching Mr. Robot. One powerful speech!

Blog

Bắt đầu có cảm giác G+ đã không còn riêng tư nữa.

Thôi từ mai dời đô sang đây hẳn.

DAILY