Tags » Daily

Chỗ vui nhất của sự đừa giỡn nó thường nằm ở điểm ….. DỪNG. Người ta đa số không biết dừng lại khi đã đủ, mới đầu có thể là vui nhưng dần rồi thì trở nên nhàm chán và cũng có khi quá đáng hoặc tổn thương kẻ khác.

DAILY

Không gặp thì thôi, gặp là y như rằng có task gấp, rồi nào là cấp trên đang quan sát này nọ, sẽ ảnh hưởng tới đánh giá bla bla…. 33 more words

DAILY

28/ The journey takes off

2016.09.20 Day28

1.行銷課頗有趣的,特別是指「Service Marketing」,老師很有活力,不像一般講行銷般照本宣科,照著自己的ppt、影片,從customer needs講到custormer journey(一個循環),上課方式大概一半講課、一半討論+present;第一個小組報告是選兩家公司分別good/ bad at marketing,我們選了ZARA & A&F,但我覺得他們好沒有marketing的概念…討論起來有點難

2.溫暖的手

3.第二個報告是關於Multi-Attribute Model,跟之前生管做過的作業很像:選個主題、三個比較對象與一些critiras,我們選作航空業,挑了Rayair、馬航與KLM

4.非常感謝組員Lisanne幫我問OV卡的事情,一如往常的先打去客服,鬼打牆很久之後跳到另外一個都是荷蘭文的客服,然後拗到可以refund這期間的錢,希望週五真的可以拿到!

5.經過重重難關後,終於順利到市政廳註冊完成!

6.講了好久的英國行程中於是狠下心訂下去了,阿姆-愛丁堡-蘇格蘭高地-倫敦-阿姆,希望滑雪行也快點成功!!

Netherlands

27/ 玖一玖

2016.09.19 Day 27

1.早上起來明顯感覺有寒意,吃了一樣的早餐後開始看一些pre-reading

2.中午突然被通知說要去學校聽國際生的說明,於是匆匆煮了午餐,但其實去聽也沒聽什麼@@

3.到IND拿premit card,繼上次不愉快的經驗後,這次真的是遇到了好人!不過本來想偷偷去city hall註冊卻闖關失敗,還差點錯過了permit card的時間

4.天氣太差打消划船計畫,改揪同學一起去慢跑~  阿姆斯特丹路跑倒數不到一個月了,要撐下去啊!!

*望著FB回顧突然想到今天是鹽水阿嬤的忌日,已經六年了…想想阿嬤後來不開心的樣子,或許走了真的對她來說是解脫:)  希望阿嬤在天上過得快快樂樂的,您阿孫有認真唸書喔!

Netherlands

Too busy earnin', can't get enough part2

Creepers gonna creep
Nails inspired by Rhys’s outfit from ”Tales from the Borderlands”. A BIG thanks to Amature Manicure for the great idea! Check the blog… 6 more words

Blog

26/ Relax again

2016.09.18 Day26

1.睡到飽

2.pre-reading

3.跑步

4.排行程

Netherlands

25/ 阿姆大麻城

2016.09.17 Day25

1.跟家人聊天

2.完成writing作業

3.懶得去吵OV卡,匆匆弄個早餐就出門

4.逛阿姆市區

-市集/教堂/蘋果派

-安妮之家/新教堂

-斜的房子

-王宮/水壩廣場/二戰紀念碑

-國家博物館/I am sterdam

5.烤肉

-吃肉喝酒,跟小猴相認

-找車回去

6.吵OV卡

Netherlands