Tags » Damai

BERAKAR DAN DIBANGUN DI DALAM KRISTUS

Bahan renungan:

Kolose 2:7 Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
187 more words
Daily Bread

TINGGAL TENANG DALAM JANJI TUHAN

Bahan renungan:

Kejadian 22:3 Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya; ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
183 more words
Daily Bread

Hermes! 

Sorry. This was taken 2 weeks ago. I was busy with other stuff like stalking a certain motorcycle company to see if the person in charge was doing his job. 98 more words

Kelegaan Sejati

ROMA 5:1-11
”Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian AnakNya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaiakan, pasti akan diselamatkan oleh hidupNya.” (ROMA 5:10) 211 more words

Renungan