Gmail là gì ?

Gmail là một dịch vụ webmail dựa trên tìm kiếm, miễn phí bao gồm trên 4 gigabyte bộ nhớ. Xương sống của Gmail là một động cơ tìm kiếm mạnh của Google có thể nhanh chóng tìm kiếm mọi thư mà một chủ tài khoản đã gửi hoặc nhận. 182 more words