“Shalom, shalom…”đó là câu chào mỗi khi gặp nhau hay khi tạm biệt bằng tiếng Hebrew của  người Israel. Thật đặc biệt khi lời chào hay tạm biệt đó còn có nghĩa là “Hoà bình” hoặc lời cầu chúc bình an. 3,550 more words