Tags » David Benatar

Biz əslində mövcud olmamalıyıq

AntiNatalism Fəlsəfəsi

Professor David Benatarın yazısı  (Cape Town Universitetindən)

Bu məqalə “Cəhənnəmdən heç bir çıxış yoxdur: “True Detective fəlsəfəsi”nə yönəlik tənqiddir.

Tələbələrim tərəfindən müəyyən bir televiziya verilişini izləyib-izləmədiyimin soruşulması nadir hadisədir. 1,726 more words

Əsas

Book Review: Better Never To Have Been by David Benatar

I think every one of us must be an anti-natalist at heart, and every argument you can think of in favor of non-existence is presented far more coherently and articulately here in this title than any argument I could possibly think of in favor of existence. 694 more words