Tags » David Benatar

Kids: a moral dilemma

I am aware of the nihilistic tendencies of some of my readers and I think they would enjoy reading this essay entitled Kids? Just say no.  635 more words

Philosophy

Pop Culture, Big Ideas: 'The Descent' and Anti-Natalism

The Descent is one of the most terrifying and incredibly sad movies I’ve ever seen. Part of what makes it such a wrenching film is the theme of losing a child. 1,159 more words

Blog

Biz əslində mövcud olmamalıyıq

AntiNatalism Fəlsəfəsi

Professor David Benatarın yazısı  (Cape Town Universitetindən)

Bu məqalə “Cəhənnəmdən heç bir çıxış yoxdur: “True Detective fəlsəfəsi”nə yönəlik tənqiddir.

Tələbələrim tərəfindən müəyyən bir televiziya verilişini izləyib-izləmədiyimin soruşulması nadir hadisədir. 1,726 more words

Əsas