Tags » Days

Alexa skills top 25,000 in the U.S. as new launches slow

(Source: techcrunch.com)

Amazon this week officially launched the first skills for Alexa offering premium content that customers can purchase while using the voice apps – a move the company had… 669 more words

Technology

Best hair salons in Singapore

(Source: www.timeout.com)

Surely, you’ve heard of Chez Vous – after all, this OG award-winning hair salon tucked in a corner of Ngee Ann City spruced with a few artistic touches has been giving their clients good hair days since 1995. 203 more words

Lifestyle

चहा दिवस (Tea day )

चहा हे अस पेय आहे कि माणूस त्रिकाळी ( सकाळ , दुपार आणि संध्याकाळ ) पिऊ शकतो . कोणत्याही आयटी कंपनीच्या बाहेर तुम्हाला चहाच्या अनेक टपऱ्या दिसतील आणि यावर साध्या कामगारांपासून ते मोठं मोठया पदावर असणारी माणसे भल्या पहाटेपासून ते रात्रीपर्यंत चहा पिताना दिसतात. कधी हा चहा आवडीने पिला जातो तर कधी ऑफिसमधल्या कामाच्या टेन्शनमध्ये , पण चहाची मात्रा सगळयांना हवी असते. भल्या पहाटे लवकर ऑफिसला जाणारे चहा पिऊनच पाय ठेवतात तर रात्रपाळी संपवून घरी जाणारे चहा घेऊनच घराकडे वळतात. कोणत्याही मोठ्या पार्टीची आखणी चहा पार्टी (टी पार्टी ) नेच होते तर कोणतीही स्ट्रॅटेजिक मिटींग चहा विना अधुरी. नीती- कूटनीती चहाचे घोट घेतच ठरली जाते. ऑफिसमधला एखादा सहकारी नाराज असेल तर त्याची नाराजी दूर करण्यासाठी त्याला प्रथम चहालाच घेऊन जावे लागते. बंद केबिनमधली गरम चर्चा चहाला बाहेर जाऊनच थंड केली जाते.

सकाळी उठल्या उठल्या झोप घालवण्यसाठी पिला जाणार चहा , त्याला जास्त चव नसली तरी चालते पण गरमपणा जास्त लागतो कारण याच गरम चटक्याने झोप जाऊन तयारी करण्यास उत्साह येतो. काही जणांना हाच चहा पोट साफ करण्यासाठी लागतो.सकाळी अंघोळ नास्ता करून झाल्यावर ऑफिसला जाताना लागणार चहा गरम कमी असला तरी चालतो कारण पटकन चहा पिऊन ऑफिसला जायचे असते. तसेच हा चहा घरी आई किंवा बायकोने केलेलं असतो त्यामुळे इथे तक्रारची सोय नसते. ऑफिस मध्ये जाताना बाहेर टपरीवर मिळणार चहा हा कोणा एकासाठी नाही तर सर्वासाठी केलेलं असतो त्यामुळे या चहाला सार्वजनिक चव असते तर ऑफिसमध्ये चहाच्या मशीनमध्ये मिळणार चहा मशिनरी चहा असतो. स्टार बुकस किंवा बरिस्ता यासारख्या महागडया हॉटेलमध्ये मिळणार चहा हा श्रीमंत चहा, याला चवीपेक्षा श्रीमंतीचा माजअसतो.

या अमृततुल्यबद्दल जितकं लिहू तेवढं कमी आहे, अश्या या चहाच आज आंतरराष्ट्रीय दिवस.

आयटी चालू घडामोडी

Skipped

Has your mind ever skipped a day, so that you think it’s the next day, and you’re trying to do your activities based on the wrong day? 14 more words

Joint pain linked to weather? Not a chance

(Source: www.channelnewsasia.com)

SINGAPORE: Convinced your body can predict the weather based on the joint and back pain you experience before it rains?

An article published in the Christmas issue of the medical journal The BMJ on Dec 13, which carried more lighthearted research than its usual fare, found no link between achy joints and rainfall patterns. 382 more words

Current Affairs

Singapore Airshow 2018 tickets now available! Public days from 10 – 11 Feb 2018

(Source: singpromos.com)

P1D

Coming Soon

Starts10 Feb 2018 (Sat)Ends11 Feb 2018 (Sun)Location

Singapore Airshow is Asia’s largest and one of the most important aerospace… 264 more words

Lifestyle