Tags » Dayuhan

[Tampok] Kung Tuyo na ang Luha Mo, Aking Bayan

Lumuha ka, aking Bayan; buong lungkot mong iluha
Ang kawawang kapalaran ng lupain mong kawawa:
Ang bandilang sagisag mo’y lukob ng dayong bandila,
Pati wikang minana mo’y busabos ng ibang wika, 225 more words

Tagalog

MINSAN, IN AN ISLAND CALLED BORACAY (barok na uri ng pagsusulat)

Sino’ng mag-aakalang sa halagang P4,500.00 ay mararating ko ang pinakasikat na isla sa kabisayaan?; na ang pinapangarap kong isla puting buhangin at nasulit ko sa loob ng tatlong araw?; na bukod sa buhangin ay natagpuan ko ang nagtatagong anino sa likod ng aking mga pangarap. 1,239 more words

Friends

bitay para sa mga dayuhan editorial cartoon by bladimer usi

ito ang naiisip na solusyon ng ilang mambabatas na dapat pagtuunan ng pansin…..

mining cartoon sa pilipinas editorial cartoon at pilipino mirror

maraming dayuhan ang nais mamuhunan sa ating bansa upang pag-interesan ang ating likas na yaman sa bansa…