Tags » DBSK

Lies - Lời cuối

Như thường lệ thì sau khi viết xong fic mình sẽ viết vài dòng chia sẻ linh tinh, coi như là note để sau có rảnh rỗi thì đọc lại. 1,417 more words

Changmin

Lies - Extra 1: Jae Joong

8. Extra 1: Jae Joong

Lần đầu tiên tôi gặp Changmin là vào một buổi sáng mùa thu. Tôi đang lững thững đi từ phòng chủ tịch về lớp thì thấy 2 bóng trắng nhỏ nơi sân trường, đâu đó là tiếng quát lớn của thầy giám thị. 5,753 more words

Changmin

Batch 2 Orders: Mailing completed!

The albums took sooooooo long to reach me …*coughs* Bigeast Store *coughs*

I’ve mailed the albums out today for those who selected international/local postage. I’ve sent an email (with the tracking code if you requested for registered mailing) regarding the mailing of the albums! 19 more words

Dbsk

Lies - Chương 7

7.

Tôi không thích động vật, nhất là các loại thú có lông, vì tôi quan niệm cứ cái gì nhiều lông thì đều bẩn hết. 7,310 more words

Changmin

Polisi ganteng

Pas wamil rambut plontos
Kok si changmin oppa makin ganteng aja 😍😍😍😍😍😍 43 more words

Changmin