Tags » December 2012

Waarom Ik Jou Koos

Rhema Woord
278pikelk – 16  december 2012
Vrij vertaald

(Dit was een persoonlijk bericht aan Barbra.)

De prins van jouw wereld zal veel tegen je brengen. 302 more words

Profetie

Laat Mij Rijden

Rhema Woord
278pikelk – 12  december 2012
Vrij vertaald

Ik hoor u en voel u, Mijn kinderen. Alstublieft, wanhoop niet. Ik weet dat uw harten breken voor de verlorenen. 845 more words

Profetie

Wees Mijn Strijders, Mijn Wachters

Rhema Woord
278pikelk – 11  december 2012
Vrij vertaald

Velen slaan geen acht  op Mijn waarschuwingen. Sommige van Mijn eigen kinderen luisteren niet naar Mijn waarschuwingen, en het is zeer zeldzaam dat ongelovigen naar de waarschuwingen zullen luisteren. 488 more words

Profetie

Wij Zijn de Bruid!

Rhema Woord
278pikelk – 10  december 2012
Vrij vertaald
Efeziërs 1

U bent verzegeld in de Heilige Geest. Hij heeft Zijn stempel op u. Hij begeleidt u in alle dingen en zal nooit uw zijde verlaten. 169 more words

Profetie

Mijn Wagens zijn als een Wervelwind

Rhema Woord
278pikelk – 10  december 2012
Vrij vertaald

Het oordeel is op u, eens fijne natie. U hebt Mijn naam vertrapt, en Mijn fundament bestaat hier niet meer. 684 more words

Profetie

Overwin het Kwade door het Goede!

Rhema Woord
278pikelk – 29 december 2012
Vrij vertaald

Houdt koning David, de reuzendoder, niet een speciale plaats in de Hemel? Hij had een man vermoord zodat hij zijn vrouw kon begeren, en nam diverse levens in dezelfde tijd voor zichzelf. 257 more words

Profetie

Declareer aan Hen Mijn Koninkrijk

Rhema Woord
278pikelk – 28 december 2012
Vrij vertaald

Dit  zal niet  gemakkelijk worden,  Mijn kinderen.  Satan is de  meester van  de leugens. De ultieme ontmoediger. 395 more words

Profetie