Tags » Demokracja

Pierdol system – padnij komuś w ramiona

Każdy totalitarny, autorytarny lub pozornie demokratyczny (czyli w sumie też auto- lub totalitarny) system opiera się na tym, na czym toksyczna, chora rodzina – na przemocy. 359 more words

Artykuły

Demos Kratos

Słowo demokracja pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos – władza. Demokracja jest formą ustroju politycznego, w której obywatele (naród) sprawują rządy bezpośrednio albo też za pomocą wybranych przez siebie przedstawicieli. 500 more words

TRZY SPOJRZENIA NA WOJNĘ POLSKO-OBCĄ

  1. (…)są naturalne przyczyny, które wywołują taki właśnie przebieg sprawy(…)
  1. Wszędzie tam, gdzie byli i zachowywali się w ten sposób, że chcieli dla siebie przywilejów, a innych chcieli traktować gorzej, występowano przeciwko nim
  2. 5,522 more words
Polityka