Tags » Demokrati

Den demokratiske illusjonen

The effective operation of a democratic political system usually requires some measure of apathy and noninvolvement on the part of some individuals and groups. Samuel Huntington, The Crisis of Democracy…

1,063 more words
Poiltikk

TT hatar starkt Israels demokrati.

Rajtan tajtan krigsdans på TT:s redaktion.

Israel antar omstridd bosättarlag

TT berättar att israelisk demokrati är starkt omstridd inom deras redaktion, även om den antagits klart och demokratískt i Knesset, det enda lagliga ställning lagar stiftas i Israel – trots Högsta Domstolens försök att spela regering på deras marxistiska sätt. 53 more words

How to Use the Classic Movie "Z" to Explain Trump's Victory

SCISER bjuder in till filmvisning den 28 november kl 18.00 på Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, sal A900 (Södra huset, ingång A, plan 9). OBS! Uppskjutet på grund av sjukdom. 131 more words

Demokrati

"Något kan man väl göra", Texter 1932 - 1982 av Alva Myrdal

I den här samlingen av texter skrivna mellan år 1932 och 1982 diskuterar Alva Myrdal ämnen som fred, demokrati och jämställdhet. Urvalet av texter har gjorts av Yvonne Hirdman och Cecilia Åse och texterna är kategoriserade under  rubrikerna “Äkta qvinnlighet”, “Fostran till frihet” och “Människan i världen”. 617 more words

Encyklopedi

...noget om demokrati

Jeg har altid været overbevist om, at demokrati var den eneste fornuftige styreform. Folket vælger repræsentanter til at lave love og tage beslutninger på alles vegne. 695 more words

Samfundet

Stortingets aversjon mot hodeplagg

Jeg var så heldig å få en invitasjon til å bli med til Stortinget og se hvordan våre politikere styrer landet. Det var både hyggelig og lærerikt. 394 more words

Samfunn

NATO, EU: Let Turkey go, please

We’re all fully aware of Turkey’s shortcomings, in terms of democracy – or the obvious lack thereof, rendering the country’s NATO affiliation membership something of a hot potato. 333 more words

English