Tags » Demokrati

Mod det falske

Løgn, manipulation og strategisk forførelse er, og har altid været, en del af den politiske dagligdag. Nogle vil mene: en del af alles dagligdag.

Jeg vil forsøge at tydeliggøre, at et for ensidigt fokus på ”post-truth” reelt overser noget mere essentielt, nemlig en tiltagende skødesløs omgang med livet. 69 more words

Meditationer

Swedish Politics 101 - ett litet korsord om svensk politik

För svårt, för lätt eller mittemellan? För närvarande håller jag på att avsluta ett block om den svenska demokratin och hur våra beslut fattas, inom ramen för ämnet samhällskunskap i en folkhögskoleklass. 201 more words

Samhällskunskap

Demokrati - Democracy

After Swedish text comes a translation to English/ANNA

En samling medborgare har gjort ett upprop som handlar om att vi måste börja prata om hur vi ska behålla vår demokrati till framtiden. 1,521 more words

Digital Paintings

Et demokrati kræver myndige mennesker

“Journalisten er den, som kan tilføre information en etisk såvel som æstetisk ramme. En ramme, der ikke kun handler om at behage læseren, men også om at oplyse, støde, problematisere og fabulere. 102 more words

Meditationer

Föreningsliv - en text om demokratin i samhället

Nedanstående text skrev jag som en krönika (publicerad i Meetings International) för några år sedan. I dessa tider då valberedningar i föreningar ofta jobbar för högtryck och då några sitter och plitar ner motioner till årsstämmorna som brukar ligga i april, kan det kanske vara bra att påminna sig om demokratins plats i samhället och om föreningsliv. 1,735 more words

Reflections From My Mind

Sygdom og kur i mediernes skæbnestund

DEMOKRATIET gør sit virke gennem debat. Det er der ingen tvivl om. Ligeledes er der ingen tvivl om at debatten føres af mennesker, faciliteret af medierne. 1,800 more words

Danmark

Demokratiets vagthund

Den traditionelle statskundskabsteori om mediernes rolle i demokratiet er under skud disse år. Ifølge denne teori er medierne demokratiets vagthund, som råber op, når magten misbruges. 775 more words

Demokrati