Tags » Demokrati

Den catalanske utopi

At lægge øre til de catalanske forestillinger om selvstændighedens lyksagligheder er som at lytte til en mand med ægteskabsproblemer. Alt ondt kommer fra hans spanske kone, alt godt fra ham selv. 18 more words

Meditationer

NMR, Katalonien och USA

För det första: Bra jobbat, Göteborg! Tack till polisen som stoppade marschen och anhöll ett antal av NMR-demonstranterna. Tack alla som gick ut och markerade sin avsky mot grupper som NMR. 679 more words

Opinions/Åsikter

Demokratiet: Et Sirkus

Hver gang det er valg går vi en usikker fremtid i møte. Men det som er sikkert er at Sirkuset alltid er punktlig.

Som aktører tar representantene nesene ned fra skyene og for engangsskyld later som de hører hva vi sier, later som de bryr seg og verst av alt later som de kan gjøre en forskjell. 885 more words

Demokrati

Alliansen och the Extraordinary Dissent

Det finns mycket som talar för värdet i samförstånd i politiken.

På det lokala planet är det tydligt att parti- eller blockstrider kring frågor som egentligen inte ens bör vara partipolitiska leder till minskat engagemang och kanske t.o.m. 868 more words

Demokratiuppdraget

Vi får den politik vi förtjänar!

Ännu en politisk affär har drabbat oss, där det visar sig att politiker i ledande ställning agerat i strid med sina uppdrag. Det här är naturligtvis allvarligt, särskilt då det handlar om frågor som rör rikets säkerhet. 1,091 more words

Politik

Korrupsjon eller dårlige valg

“Det er typisk norsk å være god”. Det kjente sitatet stammer fra Gro Harlem Brundtlands nyttårstale i 1992 der hun nærmest tok æren, på vegne av Arbeiderpartiet, for at norsk idrett hadde gjort det så bra. 786 more words

Politikk

France beware

A huge fan of France’s newly elected and instated president Emmanuel Macron I remain a staunch supporter of his policy and – up until now – suggested measures, saluting his landslide win in the two stages of the recent presidential election. 143 more words

Aktualitet