Tags » Dependent

Being independent in a relationship

I’ve been the type of girl that thrived on being independent and would never let my emotions out. I wanted to be strong, be my own person, and always believed that a guy would get in the way of that. 317 more words

Heart Out Loud..

What is Life? It’s just a thing of what you make out of it. Life takes turns, turns that are unexpected, turns which itself can turn your whole life. 310 more words

४९२) अवलंबून असणे / गृहीत धरणे

            

४९२) अवलंबून असणे / गृहीत धरणे 

जीवन प्रवासात आपण कोणावर न कोणावर अवलंबून राहत असतो. लहानपणी प्रत्येक जणच अनेक गोष्टींसाठी आईवर अवलंबून असतो. आपण जस जसे मोठे होतो तेव्हा नवीन व्यक्ती आपल्या आयुष्यात येतात आणि मग आपण परत एकदा दुसऱ्या  नवीन व्यक्तीवर अवलंबून राहू लागतो. त्यांना गृहीत धरू लागतो.  उ.ह. शिक्षक, मित्र, सहकारी, शेजारी, नातेवाईक, बायको, मुले इत्यादी.

हळू हळू दुसऱ्यावर अवलंबून रहायची घातक सवय आपल्याला लागते. दुसऱ्याने ह्याबाबतीत हटकले तर आपल्या ह्या कृतीला प्रेमाचे नाव देऊन लटके समर्थन करतो. आपली हि सवय आपल्याला कमजोर बनवते. दुसरा माणूस ह्या सवयीचा  गैरफायदा घेतो आणि आपण काही करू शकत नाही. आपल्या शरीरावर  आणि बुद्धीवर  गंज धरतो. थोडक्यात अश्या वागण्याने आपले नुकसान हे ठरलेलेच  असते.

स्वत:ची बहुसंख्य कामे स्वत: करण्यातील मौज काही वेगळीच असते. एकदा समोरच्याला कळले कि आपले त्याच्या शिवाय अडत नाही, तेव्हा तो आपल्याला कधीच त्रास देण्याचा विचार करत नाही. स्वावलंबी माणसाच्या बोलण्याला किंमत असते व शब्दाला वजन असते.

दुसऱ्याला गृहीत धरण्याची सवय अनेक लोकांना असते, कारण त्यांना मी आणि माझे ह्यात जास्त रस असतो. इतर सर्व लोक हे केवळ आपल्याला सेवा देण्यासाठी आहेत, असा त्यांचा ग्रह असतो. मी गृहीत धरतो म्हणजे माझे तुमच्यावर खूप प्रेम आहे असा युक्तिवादही केला जातो.

जेव्हा आपल्याला दुसऱ्याकडून गृहीत धरले जाते, तेव्हा आपण नेमके कसे वागतो ? असा विचार केला पाहिजे. असे झाले तर परिस्थितीत नक्की सुधारणा होईल.

बघा विचार करून. !!!

सुधीर वैद्य

१०१०२०१६

Spandane Articles

Hugdență

Sunt dependent. Dacă nu-mi primesc doza zilnică încep să tremur, să fiu enervat, să ascult muzică tristă care mă introduce într-o transă de unde cu greu găsesc ușa pe care, cu litere verzi din neon, scrie EXIT. 480 more words

KaRmasutra

The story of my Therapist and I, and how I grew attached.

I didn’t think it would happen to me. I didn’t think it would happen to me and her. But it did and here’s my story: 1,859 more words

Mental Health

Svenska 101

One important thing to know and understand about Sweden is that knowing the language can help you a lot. Don’t get me wrong – Swedes are fluent in English and you won’t really need to speak Swedish much in day-to-day activities. 371 more words

Dalarna University

day 1

today’s my first time, riding the public bus to work. i was there at the stops on time, but for some reason, each bus driver did not give a fuck. 241 more words

Self