Tags » Distro

Giới thiệu hệ điều hành linux

Có lẽ cụm từ “linux” đã không còn quá xa lạ với nhiều người. Xuất hiện nhiều lần trong tin tức và các bài viết nói về những phần mềm mã nguồn mở gần đây, thế nhưng không phải ai cũng thực sự hiểu và quan tâm đến “linux”. 1,849 more words

Linux/Ubuntu

Update Ubuntu Version

If you want to update your ubuntu version without reinstalling the whole Ubuntu copy run the following command on the terminal and maintain a good internet connection.

sudo do-release-upgrade -d

Ubuntu

KALI LINUX: Touchpad not working

Run the following commands in the terminal:

modprobe -r psmouse
modprobe psmouse proto=imps

to make the changes persistent create a file under /etc/modprobe.d with anyname.conf… 11 more words

Issues

You are a Asshole & I Need Your Help

YES YOU, ASSHOLE!
I NEED YOU!

I know what you are probably thinking:

“Fuck you” “your wordpress is a suckfest” “who are you”

You would be right to think any of these things. 283 more words

Music

Peluang Bisnis Membuka Bisnis Konveksi Baju Rumahan

Nama : Fahmi Khasan Nur Hidayat

NIM : 16.01.3825

Kelas : 16-D3TI-03

Abstrak

Hal pertama yang menjadi tips memulai bisnis konveksi rumahan tentu saja adalah membuat business plan. 347 more words

Peluang Bisnis