Tags » Diyos Ama

May Katawan ba ang Diyos?

Mayroon bang katawan ang Diyos? Paa, kamay, ulo, puwet, mata, ilong at tainga? Ayon sa ibang protestante, at kulto kahalintulad ng Mormons, ay mayroon daw, dahil sabi daw sa bibliya ay: 281 more words

Katekismo

Papuri sa Santisima Trinidad

Isa sa mga dasal ng mga Katoliko, ay ang pagbibigay papuri sa santisima trinidad. Ito ay ang “Luwalhati”

Luwalhati sa Ama,
Sa Anak,
At sa Diyos Espiritu Santo.

9 more words
Panalangin