Tags » Doba

Drop-shipper Litmus Test

Drop-shipping has become hugely popular as a way to start an online business without needing to invest in inventory, thus keeping costs low.  It seems as though there are as many drop-shippers as there are product niches.   209 more words

ECommerce Training

Lež má krátké nohy

Tak schválně, jaké lidi máte rádi? Nezvedá se vám žaludek z toho, co okolo sebe mnoho z nás říší? Mně jo.  A čím dál víc. Proto se sama řídím pravidlem pravdomluvnosti a učím to i děti. 333 more words

Doba