Tags » Don't Click

VIET CHO BAN BE CON: Tu su cua tan cu nhan truoc ngay len duong

Viết cho bạn bè con | TỰ SỰ CỦA TÂN CỬ NHÂN TRƯỚC NGÀY LÊN ĐƯỜNG

Khi sinh ra tớ là một đứa trẻ không bao giờ biết đến sinh nhật là gì! 1,318 more words

Don't Click

XACH GIO RA THE GIOI | Tap 1: Chuyen "san tau bay re"

Xách giỏ ra thế giới | Tập 1: Chuyện “săn tàu bay rẻ”

Sau đây sẽ là chuỗi serie hành trang cho thầy u đi ra thế giới, sẽ là những câu chuyện, những hành trình của con, những kinh nghiệm con đã từng vấp ngã, sẽ chắt lọc thành những đoạn văn sinh động nhất và dễ hiểu nhất cho thầy u – những con người đi tiên phong nhất thời bấy giờ nhưng dòng đời xô ngã nên để lỡ đi nhiều phương tiện hiện đại của thế giới khiến chúng ta trở nên “lạc hậu hóa” tự khi nào mà con không nhận ra. 2,705 more words

Don't Click