Tags » Draught

Runaway - IPA

Light golden. Doesn’t really smell of much. Citrus bitterness, thick mouth feel. Lemon resin finish. Tastes much stronger than the 5.5 %ABV

Totally Subjective Rating 4/ t

Beer

Wild Beer -  Tepache

Dark reddy gold. Slightly cloudy. Sharp , fruity on the nose. Yeast, sour with a pineapple tang. 6%

Totally Subjective Rating 4/5

Beer

६७) येरे येरे पावसा

६७) येरे येरे पावसा

उन्हाळा संपला, पावसाचा महिना सुरु झाला.

श्रावण महिना संपायला आला.
पण पुरेसा पाऊसच नाही आला.
तसा एकदोनदा शिडकावा झाला.
पण सगळ्यांनाच कोड्यात टाकून गेला.

शेतकऱ्याला कळेना की दुबार पेरणी करावी का नाही?
शहरवासियांना कळेना की पुढील वर्षापर्यंत पाणी मिळेल का नाही?
सरकारला कळेना की Package द्यावे लागेल की नाही?
मला कळेना की Tanker मध्ये जमिनीतून पाणी येईल की नाही?

हे पावसा मी तुझ्यावर रागावलो आहे.

पाऊस म्हणजे तुझे पृथ्वीवरील प्रेम.
पण तू तर नटखट प्रियकरासारखा प्रेयसीला विव्हळ करू लागलास.

माणसाने निसर्गावर भरपूर केला आहे अत्याचार.
त्याचाच बदला तू घेतो आहेस आमच्यावर.
पण हे पावसा, तुझ्या एक गोष्ट लक्षात आली नाहीये.
ज्यांच्यावर तुला बदला घ्यायचा आहे ते मात्र आहेत खुशीत (कारण दुष्काळ आवडे सर्वाना …)
पण सामान्य माणूस मात्र भरडला गेलाय तुझ्या बदल्यात.

परत एकदा लहानपणचे गाणे म्हणतो.
येरे येरे पावसा
तुला देतो पैसा
पैसा झाला खोटा
पाऊस आला मोठा.
(पैसा त्याकाळीच खोटा झाला होता. आतातर रुपया हि घसरला.
पावसा तुला डॉलर दिला असता, पण काय करणार? परकीय गंगाजळी सुद्धा आजच्या अस्थिर जागतिक वातावरणात पुरेशी नाहीये.)

पावसा आता तूच काय ते ठरव. आता वेळ न दवडता लगेच ये आणि मोठ्या अंत:कारणाने आम्हाला माफ कर. नाहीतर आम्हाला शंकराला साकडे घालावे लागेल.
त्यापेक्षा मीच येतो तुझ्याकडे. सर्वांच्या वतीने साकडे घालायला.

येरे येरे पावसा ” ” ” ” “येरे येरे पावसा ” ” ” ” “

सुधीर वैद्य
०३-०९-२०१५
Section IV- My Poems

Beer of the Night... Guinness Draught!!

This Badass Beer deserves to be first in this Category… Beer of the Night!!! With it’s thick and almost creamy texture, I can sit down outside and slam down a 12 pack… easy! 68 more words

Villa Casa, Near Nashik Phata Flyover, Pimple Gurav, Pune

Decent VFM place… if one is “Ok” with sluggish service and delay.

Old pals (seven of us) from auto industry who have once worked together; usually meet up once in two months over drinks and food. 451 more words

Pune Restaurants

Verdant - Mary Lou

Cloudy yellow, very faint head. Ftesh, fruity and citrus on the nose. Juicy mouth feel. Citrus and pine. 5.2%

Totally Subjective Rating: 4/5

Beer

Firestone & Beavertown - Westside Beavo

Golden and clear. White head. Wow what a nose. Peachy like Serge Lutens Feminite de Bois. Hops and fruit in the mouth, closing on boozy fruit like you get in jars at christmas.

Totally Subjective Rating: 4/5

Beer