Tags » Dumnezeu

Iubirea mișcă soarele și stelele (7)

(Ilustrație din “Liber figurarum”,
atribuită lui Gioachino da Fiore)

«Nu fiindcă era mai mult de-o singură vedenie în lumina vie unde mă uitam, căci astfel e mereu cum îmi stătea-nainte; ci pentru vederea ce-n mine creștea privind, o singură apariție, schimbîndu-mă eu, de mine se modifica» (v. 782 more words

Teologie

Iubirea mișcă soarele și stelele (6)

«Forma universală a acestui nod cred c-am văzut-o, fiindcă mai amplu, zicînd acestea, simt că mă bucur. Doar o clipă mi-e de mai mare uitare decît douăzeci și cinci de veacuri de la isprava care pe Neptun l-a făcut să se mire de umbra lui Argo» (v. 822 more words

Lumina

Măreţia suferinţei

Mi-am ridicat privirea din privire spre scară imaginară a firelor de praf, chinuite în trădarea lor. Sufletul meu a trecut prin ele și le-a împreunat. M-au urmat imensele firicele ale nimicniciei mele, suferind în pietrificarea lor, despărțirea în spirala timpului ce le-au făcut să-și ia rămas bun ca doi îndrăgostiți, de moarte și viață în același timp. 656 more words

Adevărata știință

De ce cred că Dumnezeu există

De ce, se întreba scriitorul ateu Julian Barnes, fie că suntem credincioși sau nu, există o nevoie fundamentală de dreptate în noi şi speranţa că într-o zi „vom fi văzuţi cu adevărat, pe de-a-ntregul” şi aprobaţi, confirmaţi? 339 more words

Reflecţii Despre Viaţă

Iubirea mișcă soarele și stelele (5)

«căci, întoarsă cumva în memoria mea și răsunînd puțin în aceste versuri, mai bine se va pricepe izbînda ta. Eu cred, de ascuțimea razei vii ce-am îndurat, că m-aș fi rătăcit, dacă ochii mei de pe ea s-ar fi dezlipit» (v. 699 more words

Lumina

Iubirea mișcă soarele și stelele (4)

«De aici încolo vederea mi-a fost mai mare decît vorba, care la asemenea viziune cedează și cedează memoria la atîta exces. Cum e acela care visînd vede și după vis rămîne cu toată patima imprimată, iar altceva în minte nu-i revine» (v. 1,226 more words

Lumina