Tags » E2

#102 - Dice Roller

reddit.com/r/dailyprogrammer

— QST —

In tabletop role-playing games like Dungeons & Dragons, people use a system called dice notation to represent a combination of dice to be rolled to generate a random number. 387 more words

Reddit/r/dailyprogrammer

TỔNG QUAN ĐỊNH CƯ MỸ

Mỹ Mỹ Mỹ…nhắc tới định cư là chỉ nghe người Việt nói đến Mỹ mà thôi. Mà cũng đúng, Mỹ từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí của người Việt, nó giống như là quốc gia thứ hai trên thế giới này ngoài Việt Nam, người Việt chỉ sẽ đến Mỹ thôi. 897 more words

Greencard

Stock Price

interviewcake.com

— qst —

Write an efficient function that takes stock_prices_yesterday and returns the best profit I could have made from one purchase and one sale of one share of Apple stock yesterday. 205 more words

Python

[PHẦN 1] GRENADA - CON ĐƯỜNG TẮT ĐẾN MỸ - THAY THẾ EB-5?

Cầm trên tay tạp chí eb-5 investor – volume 5 năm 2017, kĩ niệm 25 năm của tạp chí nổi tiếng về EB-5 này.

Có rất nhiều thông tin, đa phần xoay quanh EB-5: tin tức, sự kiện, quảng bá các dự án, công ty luật, trung tâm vùng, bla bla,…đọc riết EB-5 , thấy mấy thông tin này riết phát chán luôn. 669 more words

Greencard

THG E2 Carrie Pawley - Share - Teach - Heal

Hi beautiful!

I’m so excited to announce my very first guest on the show, Carrie Pawley! She’s a spirit junkie life coach, reiki practitioner, oracle card reader, runs an online bookclub, and she helps women reconnect and find the spark of joy again! 135 more words

Podcast

Discussion task worksheet: Will It Pay Off?

Invite your students to discuss education and future career based on the text “Will it pay off?” from E2.

Download the worksheet here

Teaching suggestions: … 136 more words

Undervisningsopplegg

Discussion task worksheet: Brexit

Invite your students to discuss Brexit based on S. Toubeau’s text “Brexit: Europe’s new nationalism is here to stay” from E2.

Download the worksheet here… 342 more words

Undervisningsopplegg