Tags » Edebiyat

JAPONCA SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE YAZILIŞINA DAİR

Bu yazıya atıf için: Esen, Esin, (2017), Japoncanın Türkçe Transkripsiyonu, esinesen.com. Pdf olarak indirmek için tıklayınız.

Japonca sözcüklerin yazılışı ile ilgili (transkripsiyon) pek çok soru geliyor bana. 3,678 more words

Esin ESEN

Edward Magin: Wergerandina helbestên kurdî

Edward Magin teza xwe ya masterê derbarê wergerandina helbestên kurdî (bi taybetî kurmancî) bi inglîzî nivîsiye.

Kovara Kanîzar û malpera Zimannas hemû teza Maginî belav dike ku berhemeke hêja ye, ne tenê li ser wergerandina helbestan lê li ser zimanê kurdî bi awayekî giştî jî: 17 more words

Edebiyat

'için' (edat)

‘için’ (edat) ‘Amaç, neden, özgülük, görelik, karşılık” bildirir.
‘Hakkında, nedeniyle, yüzünden, maksadıyla” anlamlarını ifade eder.
Yalın hâldeki ya da iyelik eki almış kelimelerle birlikte kullanılır. … 38 more words

Türemiş Zarflar

Türemiş Zarflar Yapım ekiyle veya yapım eki gibi kullanılmış bazı çekim ekleriyle yapılmış zarflardır:

‘sabırlı, aylarca, önce, dostça, sınıfça, yiğitçesine, erken, sabahleyin, kışın, ilkin, ileri, soğuk, içeri, dışarı, aptalca, mosmor, sanıyorum, kaçta, koşarak, okumadan, gelince, şimdilerde…” – #DilBilgisi – #Edebiyat… 11 more words

basit zarflar

basit zarflar Kök hâlinde olan, ek almamış zarflardır:

‘yarın, gece, geç, dün, pek, az, fazla, sık, iyi, çok, hiç, sabah, akşam, henüz…” – #DilBilgisi – #Edebiyat… 10 more words

'ancak' (edat)

‘ancak’ (edat) ‘yalnız, sadece, özgülük, sınırlandırma, olsa olsa” anlamları katar.

Seni ancak ebediyyetler eder istiab (sadece)
Onu ancak para ilgilendirir. (sadece, bir tek)
Bu işten ancak Hasan Usta anlar. 13 more words

öbekleşmiş zarflar

öbekleşmiş zarflar Birden fazla kelimenin farklı yollarla (ikileme, edat grubu, zarf-fiil grubu) bir araya gelerek oluşturdukları zarflardır:

‘hemen hemen, gece gündüz, er geç, ikide bir, aşağı yukarı, hemen şimdi, kırk yılda bir, öğleden sonra, arada sırada, yana doğru, az çok, -den sonra, -e dek, bazı bazı, şöyle böyle, üç aşağı beş yukarı, doğru dürüst, okuma sırasında, geldiği zaman…&rd… – #DilBilgisi – #Edebiyat… 11 more words