Tags » Edmond

OK - Edmond police hope to find missing teenager | KOKH

EDMOND, Okla. (KOKH) — Edmond police hope to find a missing teenager.

The Edmond Police Department reports that 15-year-old Kaleb Lane was last seen Aug. 9. 19 more words

Missing

Hale Mary

Francis CHEW (or CHOW) was named after the father he never met. Francis Senior and his brother were drowned in January 1808.

There is a verse inscribed on the stone that has long been covered by an accumulation of soil. 450 more words

Filey

forgive but neva forget

dạo trước từng nghe ai đó nói hạnh phúc là khi có một trí nhớ kém nếu thực sự vậy thì đời tớ ăn cứt các cậu ạ tớ đãng lắm nhưng nhớ dai đặc biệt những câu chuyện có tính kết nối tớ link link một hồi nhớ được cả ngày tháng năm ví dụ như 04/08/2014 là ngày dọn về đây lại hôm đấy cũng là ngày họp lớp cấp ba chúng nó đi bò cạp vàng và em ty nhập học cấp ba mẹ nói sao con ghê vậy thực sự con cũng không biết sao con ghê như vậy. 182 more words

La La La

Two Days. Two Beaches.

Today marks two months since we first moved to Seattle and as the days pass, we find ourselves adding things to our checklist faster than we’re able to cross them off. 175 more words

Beauty