Tags » EIL

Cách (Long) luyện tập phát âm và ngữ âm

Cách luyện tập phát âm và ngữ âm
Nền tảng của cách luyện tập này được thầy Jimmy dạy cho tôi cách đây 5 năm. Sau đó tôi tự điều chỉnh và bổ sung trong quá trình học t+ập các giọng khác nhau đồng thời tìm hiểu thêm về EFL, EIL, và ELF. 7,649 more words

English

Đặc quyền Vinglish hay RP phiên bản Tiếng Việt?

Disclaimer: Tôi không phải giáo viên TESOL hay nhà ngôn ngữ học nên sẽ chẳng có bằng cấp nào để chứng minh kiến thức của mình. 7,988 more words

English

Preparing Teachers to Teach English as an International Language

This month we are publishing Preparing Teachers to Teach English as an International Language edited by Aya Matsuda. In this post, Aya explains how the research she carried out for her first book with us, … 539 more words

Author

Review of a scientific journal: From Practice to Theory and Back Again

American students and German students have different connotations in seeing the word “Auslander” (foreigner) found in a short story taught in a German class. This happens as they have different schemata and frame which are based on their cultural experience. 74 more words

Journal Review