Tags » ElasticSearch

Semantic logging w ASP.NET Core: Serilog + Elasticsearch

Czas czytania ~ 180 sekund

Zdarzenia w aplikacji logować oczywiście trzeba. Często informacje budujemy w ten sposób, by były czytelne dla kolejnej osoby, która otworzy taki plik z logiem. 864 more words

[Sưu tầm] Elasticsearch: Distributed Search

Bài viết được sưu tầm từ nguồn.

https://viblo.asia/dinhhoanglong91/posts/ZnbRlr6lG2Xo

Elasticsearch là gì

Ngày nay, Elasticsearch không còn là khái niệm xa lạ với lập trình viên về web. 3,229 more words

MY JOB

Elasticsearch Ransomware

TLDR:

  1. Use X-Pack if you can,
  2. Do not expose your cluster to the internet,
  3. Do not use default configurations e.g. ports,
  4. Disable http if possible,
  5. 246 more words
Elasticsearch

ElasticSearch - One Step Closer to Production

PDF version with screenshots

Elasticsearch – one step closer to production environment

Boris Milner

You download the elasticsearch package:

Parts of the following content is copied as-is from elasticsearch documentation. 873 more words

General

Một số bài viết hay về elasticsearch,

Sau một thời gian làm việc với elasticsearch mình cũng lượn lờ tìm hiểu rồi định viết một số bài nho nhỏ về elasticsearch nhưng mà thực tế có khá nhiều bài viết tương đối đầy đủ rồi, cũng dễ hiểu nên thôi chả viết nữa mà thay vào đó là tổng hợp vậy. 141 more words

MY JOB

Httpbeat 3.1.1 released

I’m happy to announce the availability of Httpbeat 3.1.1.

Httpbeat is a Beat to poll HTTP endpoints in a regular interval and ship the result to the configured output channel, e.g. 71 more words