‘రష్యన్ లేడీ గాగా’..!

ఆ అమ్మడు వేసుకొనే హెయిర్‌స్త్టెల్స్, యాక్సెసరీస్.. అంత భిన్నంగా ఉంటాయి మరి! ఇంతకీ ఎవరా అందాల రాశి? ఎలాంటి ఫ్యాషన్స్‌తో ఇంత హంగామా సృష్టిస్తుంది..continue