Tags » EN

Showdown in Catalonia: Popular Assemblies Organize the Fight for Independence and the Republic

LAST MINUTE: As this series of articles is posted to our website, we have  just learned from an Associated Press dispatch that Spanish State Prime Minister Mariano Rajoy has announced that he will hold a special Cabinet meeting on Saturday, October 21, to “start the process of stripping Catalonia’s regional government of its semi-autonomy. 2,336 more words

EN

The Fight for a Labor Party: Trotsky’s Revolutionary Perspectives

(February 2009)

Introduction

The oppressed and exploited have risen up time and time again in U.S. history. But each of these mass movements — such as the militant labor movement of the 1930s and ’40s, the Black liberation struggle, or the movement against the war in Vietnam — was severely stunted, and eventually derailed, by the fact that they remained subordinated to the twin parties of the bosses. 8,439 more words

EN

TIME TO SAY ‘NO’ TO LESSER-EVILISM!

Editorial Statement on the Results of the November 8, 2016, Presidential Election

 Following the victory of Donald Trump on November 8, a number of prominent left-leaning liberals with a strong following in the labor movement — most notably Michael Moore, Robert Reich, and Arun Gupta — wrote articles about the Hillary Clinton debacle that contain valuable insights. 2,937 more words

EN

Nàng Thơ và tôi

Bạn thơ.

* Người đến người đi thật bất ngờ ,
* Bạn Thơ thi kỷ tự thiên thu
*Êm êm lay nhẹ hồn Thơ ngủ 289 more words

Thi Tập HẠNH PHÚC Ở ĐÂU ?

Mây Bắc Mỹ reblogged this on Mây Bắc Mỹ and commented:

Con cù múa rối        Con buôn chính trị lem nhem Lập lờ đánh lận con đen chính tà        Vỏ cánh én thân chuột tha   Đánh bóng nhân dáng mượt mà cánh lông        Bon chen nhiễu loạn cộng đồng  Giả danh giả nghĩa lòng vòng đánh hơi         Chiêu bài ẩn núp con mồi   Huynh loát tuổi trẻ tiếp "nòi hồ tinh"        Gian ngoan lộ lá bài binh Cánh én biển dạng hiện hình cú hôi        Hám danh ham lợi thế thôi "Đầu voi đuôi chuột" đã phơi lô hàng        Đẩu nậu chính trị hai mang  Tung chiêu bảo trợ cho nàng hoá thân        Mắc bẫy lem lấm danh phần Lá bài dàn dựng chiêu ngầm yêu ma        " Cánh tay lông lá" quỉ tà " Cộng đỏ bạch tuột " lộ ra tiêu tùng        Chân Thiện Mỹ hướng soi chung Ngọn đuốc chính nghĩa nổ bung cả bầy        Cùng lũ " ăn có "mặt dày Bưng bô cộng phỉ tiếp tay lật lường           Con cù múa rối i uông    Túi cơm giá áo hề tuồng mánh " phân"       Tài nhưng tri thức lệch vần Khoả lấp thủ phạm bất nhân bất tường         VC tội ác luông tuồng Tiếp tay lũ cướp vô lương lách luồng       Củng cố thống trị ngông cuồng  Buôn dân hại nước con đường tiêu vong        Một phường đón gió loăng quăng  Cộng đồng vạch mặt cháy băng "giả cầy " Oct.16/.17