Tags » Environment

American great crested flycatchers, photos wanted

This video from the USA is called Great Crested Flycatcher Calls.

From the Cornell Lab of Ornithology in the USA, April 2017:

Wanted: Great Crested Flycatcher Nest Photos…

366 more words
Environment

Breakthrough Artificial Photosynthesis Cleans Polluted Air, Makes Energy

An invention by scientists at the University of Central Florida turns greenhouse gases into clean air, producing fuel at the same time. By mixing titanium with organic molecules, they created metal-organic frameworks (MOFs) tuned to blue light.

30 more words

ระทึก!!คลิปพายุงวงช้างทะเลพังงา นักท่องเที่ยวตื่นตาแห่ดู

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/261281

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560, 14.09 น.

20 มี.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการถ่ายคลิปภาพขณะเกิดพายุงวงช้างในทะเลอ่าวพังงา โดยนายศิวะกร ทองยวน อายุ 33 ปี นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถบันทึกได้ขณะเที่ยวชมธรรมชาติในเกาะไข่นอก ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา พร้อมกับนักท่องเที่ยวชาวจีน ในช่วงเย็นวานนี้(19 มี.ค.) เวลา 16.30 น.

ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวที่เห็นเหตุการณ์ต่างตื่นตาตื่นใจ  โดย”พายุงวงช้าง” หรือ “พายุนาคเล่นน้ำ” เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งมักจะเกิดขึ้นในน้ำ โดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืด มีลักษณะเหมือนงวงช้างสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำ ส่วนใหญ่ที่พบมีความยาวประมาณ 10 – 600 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตั้งแต่ 1-10 เมตร ช่วงเวลาที่เกิดจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วย

โดยลักษณะที่ปรากฏอาจเห็นงวงช้างเพียงอันเดียว หรือจะเกิดพร้อมกันหลายอันก็ได้ หมุนด้วยอัตราความเร็ว 20 – 80 เมตรต่อวินาที สามารถเคลื่อนที่ได้แต่ช้า ถ้าความเร็วลมในพายุมีสูงก็อาจทำให้เรือเล็กๆล่มได้

ดังนั้นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ควรหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุ แต่ที่เคยเกิดในประเทศไทยยังไม่พบความอันตราย เหตุการณ์นี้จะปรากฏอยู่ประมาณ 2-30 นาที จากนั้นก็จะสลายตัวไปในอากาศอย่างรวดเร็ว ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆ และอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้น ถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษ ทำให้อากาศที่อยู่ติดกับผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่ จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไป ในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่า เมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่ง ไอน้ำก็จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำจำนวนมาก ทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุน มีลักษณะคล้ายงวงช้าง เชื่อมผืนน้ำและเมฆ

อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์นี้พยากรณ์ล่วงหน้าไม่ได้ แต่ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิมากๆ จะมีโอกาสเห็นได้ถ้าเทียบกับพายุทอร์นาโด ที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนั้น นับว่า”พายุงวงช้าง” มีขนาดเล็กกว่ามากเลยทีเดียว

แนวหน้า

สส.ติวเข้มขรก.ต้านทุจริต สกัดประโยชน์ทับซ้อน สร้างองค์กรโปร่งใส

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/261277

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560, 13.58 น.

“กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” จัดอบรม “ต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน” ติวเข้มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ขยายผลการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมยึดคุณธรรม จริยธรรม เป็นหลักในการปฏิบัติราชการ ร่วมป้องกันปราบปรามการทุจริต สร้างความโปร่งใสให้องค์กร ขจัดภัยร้ายบ่อนทำลายชาติและประชาชน

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการนับเป็นภัยร้ายแรงเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติและประชาชน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน รัฐบาลจึงได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เป็นกรอบทิศทางให้หน่วยงานส่วนราชการต่างๆนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างความโปร่งใส รวมทั้งป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และเพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือศรัทธาและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน

นายสากล กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินมาตรการสำคัญหลายอย่างเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทั้งหมดมีการดำเนินงานที่ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการส่งเสริมปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีวินัย ยึดมั่นในจริยธรรม เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทให้กับราชการ และเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก จากโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)

ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายผลและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทุกรูปแบบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการอบรมต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ในระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรในองค์กร รวมทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต การป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานให้มีความสุจริตโปร่งใส

สำหรับเนื้อหาตลอดหลักสูตร 2 วันของการอบรม มีทั้งภาคการบรรยายและการศึกษาดูงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน” และการวิเคราะห์ความเสี่ยง ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติงานหรือระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขณะที่การศึกษาดูงานเป็นการเดินทางไปดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถ.พิษณุโลก กทม.

“การอบรมครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งระดับผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ จากกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการคลัง กลุ่มนิติการ และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดกว่า 160 คน ให้ความสนใจมาเข้ารับการอบรม ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน จะเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการไทย มีการนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งช่วยเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต ซึ่งไม่เพียงจะช่วยหนุนเสริมให้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่โปร่งใสเท่านั้น แต่ยังถือเป็นการขจัดภัยร้ายที่คอยบ่อนทำลายชาติและประชาชนให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน” อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าว

แนวหน้า

ซ่อมเสาไฟฟ้า7ต้นล้มทับ!!!บ้าน หลังพายุฤดูร้อนซัดหลังคาเปิด

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/261258

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560, 13.09 น.

20 มี.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซม สายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าแรงสูงที่หักโค่นล้มลงมาข้างทาง บริเวณถนนสายมหาสารคาม-โกสุมพิสัยช่วง หลักกิโลเมตรที่ 38  ต.แก้งแก  อ.โกสุมพิสัยจ.มหาสารคาม ภายหลังจากถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อคืนที่ผ่านมา (19 มี.ค.60)  ส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มจำนวน 7 ต้นโค่นล้มทับหลังคาบ้านเรือน

โดยเสาไฟฟ้าดังกล่าวเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง ส่งไปยังตัวอำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอเมืองมหาสารคามบางส่วน ทำให้ไฟฟ้าดับในเขตตัวอำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอเมืองมหาสารคามในบางตำบล ซึ่งคาดว่าวันนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งซ่อมแซมแล้วเสร็จในช่วงเย็น

นอกจากนี้แรงลมยังทำให้หอพักแห่งหนึ่ง ที่อยู่บริเวณดังกล่าวหลังคาสังกะสีปลิวไปตามแรงลมเสียหาย หลังคาเปิดทั้งแถบ 4 ห้อง และบางส่วน 4 ห้อง อีกทั้งยังมีต้นไม้ล้มขวางถนน ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยพุทธธรรม 245 โกสุมพิสัย เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งแก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน อ.โกสุมพิสัย ได้ตัดแต่งกิ่งไม้ให้พ้นทาง พร้อมกับเร่งให้ความช่วยเหลือราษฏรในเบื้องต้นแล้ว

แนวหน้า

เตรียมเปิด'เกาะตาชัย'รับนักท่องเที่ยว หวังคนคึกคัก!!ไฮซีซั่น

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/261252

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560, 12.58 น.

วันที่ 20 มี.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่เกาะตาชัย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา แหล่งท่องเที่ยวอันดับ1 ที่มีนักท่อเที่ยวเดินทางมาจังหวัดพังงา เพื่อไปทำกิจกรรมการท่องเที่ยว ดำน้ำตื้น ดำน้ำลึก และกิจกรรมบนเกาะจำนวนมาก จนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะ ที่ประกาศเป็นเขตสงวนสภาพธรรมชาติ ตามแผนแม่บทการจัดการพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน จึงเป็นสาเหตุให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้สั่งปิดบริเวณพื้นที่บนหาด และแนวปะการังรอบเกาะตาชัย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา ตั้งแต่ปี 2559 โดยไม่มีกำหนดเปิด

ยกเว้นบริเวณแหล่งดำน้ำลึก 2 แห่ง ทำให้ส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด ต่อปริมาณนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาชมหาดทรายสีขาว และปะการังน้ำตื้นของจังหวัดพังงา ได้ลดลงจนส่งผลให้ที่พักขนาดกลางและเล็ก รวมถึงผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว ได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเดินทางมาทำกิจกรรมบนเกาะตาชัยได้ จนมีผู้ประกอบการนำเที่ยวได้ร้องเรียนไปที่กระทรวงและกรม เพื่อให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเกาะตาชัย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา อีกครั้ง

ล่าสุด นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จึงได้เดินทางลงพื้นที่เกาะตาชัย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เพื่อตรวจสอบการฟื้นตัวของทรัพยากรธรรมชาติรอบเกาะตาชัย ซึ่งพบว่าปะการังบางส่วนได้มีการฟื้นคืนสภาพขึ้นมา แต่บางส่วนก็อยู่ในช่วงที่กำลังฟื้นคืนสภาพ จึงยังไม่สามารถเปิดเกาะตาชัยได้ในเร็ววันนี้ แต่สักระยะหนึ่งเมื่อมีการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำหรือบ้านพัก ให้มีความพร้อมที่จะเปิดได้เสียก่อน จากนั้นก็จะร่วมมือกับนักวิชาการลงพื้นที่เกาะตาชัยอีกครั้ง เพื่อสำรวจในปี 2561 หากพบว่ามีความพร้อมในการให้บริการก็สามารถจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปทำกิจกรรมได้อีก

ทั้งนี้จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในอนาคตนั้น กรมอุทยานฯ จะมีการควบคุมปริมาณของนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเข้มข้นขึ้น เนื่องจากกรมอุทยานฯ มิได้คำนึงถึงปริมาณแต่คำนึงถึงคุณภาพ ส่วนรายได้ก็มิใช่เป้าหมายหลัก แต่เป้าหมายหลักของกรมอุทยานฯ คือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน

ขณะที่นางสาวนันทิดา อติเศรษฐ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เผยว่าเกาะตาชัยก่อนปิดนั้น ถือได้ว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เข้ามาในจังหวัดพังงา จนทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวขนาดกลางและเล็ก ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก ร้านอาหาร รถตู้บริการ มีความคึกคักตามลำดับ แต่ในช่วงไฮซีซั่นของปีนี้พบว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยซบเซาลง อันเนื่องจากไม่มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่จะมาทดแทนได้ และก็ยังพบอีกสาเหตุที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาในจังหวัดพังงาน้อยลง หลังจากปิดเกาะตาชัยนั้น สืบเนื่องจากความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว ก็เกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

โดยส่วนตัวรู้สึกสนับสนุน หากกรมอุทยานฯ สามารถเปิดเกาะตาชัยให้นักท่องเที่ยวเข้าไปทำกิจกรรมได้อีกครั้ง ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา ที่รองรับกลุ่มลูกค้าชาวไทย และลดความแออัดของนักท่องเที่ยว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ให้กระจายตัวออกไป แต่ก็อยากให้เกิดการตกผลึกความคิดด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ ให้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ระหว่างกรมอุทยานฯ นักวิชาการ และผู้ประกอบการ ก่อนที่จะเปิดให้บริการ

แนวหน้า