Tags » EOG

Natural Gas Price Bounces Higher After Inventory Report

The U.S. Energy Information Administration (EIA) reported Thursday morning that U.S. natural gas stocks decreased by 89 billion cubic feet for the week ending February 17. 363 more words

XOM

Natural Gas Inventory Posts Small Drawdown, Price Slips to YTD Low

The U.S. Energy Information Administration (EIA) reported Thursday morning that U.S. natural gas stocks decreased by 114 billion cubic feet for the week ending February 10. 346 more words

XOM

Natural Gas Inventory Remains Above 5-Year Average

The U.S. Energy Information Administration (EIA) reported Thursday morning that U.S. natural gas stocks decreased by 152 billion cubic feet for the week ending February 3. 333 more words

XOM

Natural Gas Inventory Now Above 5-Year Average

The U.S. Energy Information Administration (EIA) reported Thursday morning that U.S. natural gas stocks decreased by 87 billion cubic feet for the week ending January 27. 352 more words

XOM

Natural Gas Price Ticks Higher as Colder Weather Looms

The U.S. Energy Information Administration (EIA) reported Thursday morning that U.S. natural gas stocks decreased by 119 billion cubic feet for the week ending January 20. 347 more words

XOM

การประยุกต์ใช้สัญญาณไฟฟ้าบนร่างกายมนุษย์เพื่อการติดต่อสื่อการกับสมองกล (ตอนที่ 2)

2. Electrooculography (EOG)

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของดวงตาหรือ EOG ขอรวมไปถึงสัญญาณจากการกระพริบตาด้วยเช่นกัน แม้ว่านักวิจัยบางท่านจะมอง ว่าการกระพริบตาเป็นเพียงสัญญาณรบกวนก็ตาม แต่ถ้าเรากระพริบตาแบบมีเจตนา สัญญาณนั้นก็จะแตกต่างจากการกระพริบตาที่ไม่ได้เจตนา ซึ่งเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากสัญญาณนี้ได้เช่นกัน

รูปด้านบนนี้นำมาจากวารสารวิชาการที่ท่านอาจารย์ของผมเป็นคนแต่งขึ้น ภายในรูปประกอบด้วยส่วนของเครื่องมือวัดซึ่งคือวงจรขยายสัญญาณ หรือ amplifier circuit และอีกส่วนคือดวงตาของเรานั่นเอง เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองดูรูปที่ 2

จะเห็นได้ว่าในการเชื่อมต่อวงจรวัดเข้ากับริเวณใบหน้าของเรานั้นจำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญที่เรียกว่า electrodes หรือขั้วไฟฟ้านั่นเอง แต่อย่าตกใจไปครับกระแสไฟที่ไหลผ่านขั้วนั้นมีขนาดต่ำมากจึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ซึ่งกระแสนี้ก็ถูกสร้างโดยการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของดวงตาเรานั่นเอง

ลองจินตนาการว่าขั้วไฟฟ้าทั้งสองดังรูปที่1เปรียบเสมือนขั้วบวก และลบของสนามไฟฟ้า ส่วนดวงตาเรานั้นก็มีขั้วไฟฟ้าเช่นเดียวกัน ด้านที่อยู่นอกร่างกายเป็นขั้วหนึ่ง และด้านที่อยู่ในร่างกายก็เป็นอีกขั้วหนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่เกิดการเคลื่อนไหวของดวงตาจะส่งผลให้การวางตัวของขั้วไฟฟ้าบนดวงตาเปลี่ยนทิศทาง และตัดผ่านสนามไฟฟ้าที่สร้างโดยเครื่องมือวัดนั่นเอง การตัดผ่านสนามไฟฟ้านี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ที่คร่อมวงจรขยายสัญญาณภายในเครื่องมือวัด จนสามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้นั่นเอง การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีลักษณะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับทิศทางการเคลื่อนไหวของดวงตาตัวอย่างเช่นรูปด้านล่างนี้เป็นการเคลื่อนของดวงตาไปในทางทิศขวามือในแนวระดับ 28 more words

Electrooculography

การประยุกต์ใช้สัญญาณไฟฟ้าบนร่างกายมนุษย์เพื่อการติดต่อสื่อการกับสมองกล (ตอนที่ 1)

บทความตอนนี้ผมจะพาพวกเราเข้าสู่โลกของวงจรไฟฟ้าที่วิ่งไหลผ่านภายในร่างกายของตัวเราอยู่ตลอดเวลา ซึ่งวงจรเหล่านี้ก็คือระบบประสาทของมนุษย์นั่นเอง… แต่เดี๋ยวก่อนมันคงจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆถ้าเราจำเป็นจะต้องรุกล้ำเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ โชคยังดีที่เราสามารถจะวัดสัญญาณเหล่านั้นจากภายนอกได้ด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นสัญญาณที่มีขนาดเล็ก และถูกรบกวนได้ง่าย แต่ก็เพียงพอสำหรับการประยุกต์ใช้งานในหลากหลายด้าน

ผมจะหยิบยกสัญญาณหลัก 3 ชนิด (รูปที่ 1) ซึ่งถูกนำมาประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์และวิศวกรอย่างแพร่หลาย เรียงตามลำดับความยากง่ายของการวัดดังต่อไปนี้  1. สัญญาณกล้ามเนื้อ (Electromyography, EMG) 2. สัญญาณการเคลื่อนไหวของดวงตารวมไปถึงการกระพริบตา  (Electrooculography, EOG) 3. สัญญาณสมอง (Electroencephalography, EEG) 60 more words

EEG