Tags » Erasmus Mundus

Erasmus+ Pre-Departure 2015

Tahun ini, Pre-Departure akan diadakan pada Sabtu, 1 Agustus 2015, di Jakarta.

Hari ini (1 Juli 2015), pihak Delegasi Uni Eropa sudah mengirimkan broadcast email ke seluruh nama yang sudah terdaftar sebagai Main List. 77 more words

Erasmus Mundus

Perbandingan Statistik Awardees Action 1 (ASEAN), 2014 vs 2015

Berdasarkan data yang saya miliki dari Delegasi untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN, statistiknya adalah sebagai berikut:

Untuk Main List, Indonesia turun drastis, dari 30 awardees tahun 2014, menjadi 15 awardees di tahun 2015. 66 more words

Beasiswa

Viết cho tuổi 26

26 tuổi, thông thường chẳng phải là một mốc quan trọng đặc biệt gì, không như tuổi 18 khi một người chính thức được công nhận “trưởng thành”, không như tuổi 20, khi mà bạn chẳng còn được tính là “teen” nữa, cũng không như tuổi 30, cái tuổi đánh dấu lên chức “trung niên” ^^! 748 more words

Study Abroad

My Erasmus Mundus Master Course application: FIPDes

Hello world!

I dedicate this post to the old of me who made promise to write about this.

Back to December 2013, I failed to get sufficient IELTS score. 489 more words

Erasmus Mundus

I need your help.

Dear friends, family, followers and fans:

I’m going to do something here that I’ve never done before.

I’m asking for help. 454 more words

Travel

Economic Policies in the age of Globalization - Erasmus Mundus Program

As my previous post, untuk melanjutkan kuliah S2, saya mendaftar ke Swedia dan Erasmus Mundus Program and I will tell you about my experience in applying for the erasmus mundus scholarship. 439 more words

All About School

Ma trận các dạng học bổng - cách nhận biết và lựa chọn

Ý tưởng “du học” xuất hiện trong đầu. Sau đó là quyết tâm đi du học nhưng vì cò không tiến nên quyết tâm tiếp theo là xin “học bổng” ;) Bắt đầu mở Google ra để tìm hiểu, gõ những từ khóa đầu tiên và CHOÁNG… + VÁNG… Nghe quen không? 2,254 more words

Châu âu