Một cuộc vận động quyên góp tiền cho hội từ thiện diễn ra ở Thủ đô Tokyo, Nhật Bản vừa qua cho phép những người tham gia được sờ ngực 10 nữ tình nguyện viên. 388 more words