Tags » Etherpad

Samhandlingsverktøy på nett

Har du nokon gong samarbeida med andre og stått rundt ei og same datamaskin? Dette kan vere ganske tungvindt. Nokre gongar kan det vere lurt å ha eit verktøy som gjer det lettare å samarbeide rundt ei oppgåve. 267 more words

Student

We think we collaborate, we don't | Nous pensons collaborer, en fait non

We have the tools, we have the know-how (or we think we do) and yet nothing in the way we work has changed in the last, what, 30 – 50 years. 929 more words

English