Tags » Ethical Questions

Formulating Ethics for Nanotechnology

Nanotechnology is mostly research conducted at nanoscale or one billionth of a meter(10 raised to -9 meter). Many misconstrue the difference between nanoscience and nanotechnology. Nanotechnology is the outcome of research and development that involves close interaction between science and technology. 294 more words

Nanotechnology

VISQUOTUM Wiv REFERENDUM 2018 AIVD "Per Undas Adversas" = visserslatijn voor oorlogsvoering tegen burgers in vredestijd

“PLASTERK VIST TEGEN DE STROOM IN en raakt daarbij verstrikt in eigen netten onder gekrijs van meeuwen”

Is de kop bij een prent en tekst die ik op 12 februari 2014 publiceerde op mijn Flickr news-tableau web-site. 1,563 more words

Is Hala Naoum Néhméh van de Amsterdamse VVD 'tegen asielzoekers'?

Ik analyseerde op mijn blog het zaterdag 17 maart 2018 in de VK geplaatste interview met Frits Bolkestein, waarin hij zegt uitbreiding van opvang van asielzoekers in Amsterdam “ABSURD!” te vinden waarna hij in één adem het raadslid voor de VVD Hala Naoum Néhmé aanprijst als “hoop in bange dagen.” De vraag dient nu publiek gesteld te worden… Is deze vrouw, zelf dochter van christelijke Syrische asielzoeker (1999) ‘tegen asielzoekers’, ik kan het bijna niet geloven, maar Hala Naoum Néhméh dient zelf voor de verkiezingen duidelijk uit te spreken wat zij wat betreft toelating en opvang asielzoekers van plan is te doen in de Amsterdamse Gemeenteraad. 773 more words

Dutch Politics

How do we measure 'success'?

I spent decades of my professional life working with schools and education systems on how they find out how well they’re doing: what information to gather, how to do so, and how to use the information so that it improves their ‘performance’ rather than just measures it. 600 more words

Cher Macron, my uterus did not come here to be governed.

Cher Macron and Friends,

I sincerely apologize for the African woman’s burden on you and your friends. But have you checked your continent’s birth rates lately? 100 more words

Politics & Society

The Neuroscience of Circle

Did you watch Circle and think it was purely science fiction?  Did it give you chills to think that someone could actually erase memories?  Come geek out with Dr. 595 more words

Drama Misc.