Tags » Etik

Problem i livet

På denna blogg delar jag mycket tankar om hur jag tror det är bra att leva och förhållningsätt som jag tror leder till ett sundare liv. 566 more words

Tankar Ur Vardagen

The importance of norms and marketing (Swedish text, for @elinforsling on instagram)

I en tid med många ståndpunkter, antaganden och en växande konservativ våg är det viktigt att se effekterna av normer och marknadsföring. På bilen oven (tagen av @elinforsling på instagram) ser vi två exempel på etiskt ställningstagande i form av marknadsföring. 287 more words

Thoughts

Etik på internettet

Når man begår sig på internettet, er der visse etiske regler, som man følge i så stort omfang som man kan. Disser regler er ikke lovligt gældende, men de kan stadig hjælpe dig og andre, når du begår dig på internettet. 80 more words

Etik

Mindfulness for begyndere

Mindfulness drejer sig om at leve ved fuld bevidsthed. Bevidstheden er ikke kun noget kognitiv, men i lige så høj grad noget kropsligt. Med den franske filosof Merleau-Pontys begreb ”la chair” – kødet – kan man sige, at erfaringen, det at leve, sætter sig i både sindet og kødet på en. 1,685 more words

Meditationer

Alliansen och the Extraordinary Dissent

Det finns mycket som talar för värdet i samförstånd i politiken.

På det lokala planet är det tydligt att parti- eller blockstrider kring frågor som egentligen inte ens bör vara partipolitiska leder till minskat engagemang och kanske t.o.m. 868 more words

Demokratiuppdraget