Tags » Etik

Att döma en människa är dårskap, att hjälpa en människa är vist.

Tankar Ur Vardagen

Nordiska Motståndsrörelsen växer - Cykelevangelisten reflekterar!

Det är många som är orolig för att NMR expanderar, med rätta. Tyvärr så växer en vrede som är farlig för oss kristna. Älska era fiende och be för de som förföljer er, säger Jesus (Mattuesevangeliet 5:44). 285 more words

Tankar Ur Vardagen

Tankar kring abort

Efter en artikel i Dagen i fredags, “Därför är svensken emot samvetsfrihet” så tänkte jag uttrycka mina tankar kring abort. I mångt och mycket så tycker jag att det var är viktigt att vara nyanserad och alltid tänka på hur man uttrycker sig. 656 more words

Tankar Ur Vardagen

Sex utanför äktenskapet

Håll er därför borta från all sexuell omoral. All annan synd som en människa begår sker utanför kroppen, men den som ägnar sig åt sexuell omoral syndar mot sin egen kropp.

493 more words
Tankar Ur Vardagen

Den ovise förkastar vishet, men den vise lär av dårskap.

Tankar Ur Vardagen

Dikt om måttlighet

Måttlighet är en viktig ingrediens i ett kristet liv,
att i allt skala av sitt överflöd.
Se till sin nästas behov och ha inte mer än du behöver, 137 more words

Jesus