Tags » Etik

Etik på internettet

Når man begår sig på internettet, er der visse etiske regler, som man følge i så stort omfang som man kan. Disser regler er ikke lovligt gældende, men de kan stadig hjælpe dig og andre, når du begår dig på internettet. 80 more words

Etik

Mindfulness for begyndere

Mindfulness drejer sig om at leve ved fuld bevidsthed. Bevidstheden er ikke kun noget kognitiv, men i lige så høj grad noget kropsligt. Med den franske filosof Merleau-Pontys begreb ”la chair” – kødet – kan man sige, at erfaringen, det at leve, sætter sig i både sindet og kødet på en. 1,685 more words

Meditationer

Alliansen och the Extraordinary Dissent

Det finns mycket som talar för värdet i samförstånd i politiken.

På det lokala planet är det tydligt att parti- eller blockstrider kring frågor som egentligen inte ens bör vara partipolitiska leder till minskat engagemang och kanske t.o.m. 868 more words

Demokratiuppdraget

Varmblodet kunstner og/eller iskold skribent

Man skal holde tungen lige i munden, når man arbejder i det danske kulturliv. Det er nemlig ikke særlig stort, og hver eneste reception virker lidt som en fætter-kusine-fest. 563 more words

Debat

Översättningens dunkla spegel – Elisabeth Hjorth

Mamma, säg vad jag heter.

Han heter Elmar, Elmar som havet.
Många gånger har han presenterat sig med sitt namn och fått tillbaka ”Hej Elmer” eller ”Hej Helmer” eller möjligen ”Hej Hjalmar”. 1,801 more words

#21/22 Mellan Det Egna Och Det Främmande

Patienters kompetens behövs i forskningen

Jag har tidigare skrivit om vikten av att vårdpersonal samarbetar med patienter och ser oss som kompetenta utförare i vården (bland annat här), i motsats till avhumaniserade vårdobjekt. 726 more words

Vården

Panduan Dilema Etik Klinik di Rumah Sakit

A. DEFINISI

Etik adalah norma-norma yang menentukan baik-buruknya tingkah laku manusia, baik secara sendirian maupun bersama-sama dan mengatur hidup ke arah. Etika juga berasal dari bahasa yunani, yaitu Ethos berarti ” kebiasaaan ”. 1,155 more words

Perumahsakitan