Tags » Etik

Kristen arbetsetik

Hur bör vi som kristna tänka om arbetet? Jag läste nyss om detta i bolen Kristen djupmeditaton. Målet med licet är att vi ska dö bort i från oss själva. 208 more words

Tankar Ur Vardagen

Sommar

Nu är sommaren här som många väntat på. Men ändå så tycker vi ibland att det är för varmt. Jag tror att det är wn typisk sak vi som kristna kan visa på skillnad. 74 more words

Tankar Ur Vardagen

Enhet eller splittring?

»Ni utgör alltså Kristus kropp, och var för sig är ni delar av den.« 1 Korintierbrevet 12:27 (nuBibeln)

Kristi kropp är en, Kyrkan! Genom dopet är får vi del av den.

372 more words
Tankar Ur Vardagen

"Pressetik" - ordet saknar betydelse

Thomas Mattsson skriver om “pressetik” (länk)  i samband med att Cliff Richard blev uthängd i TV (BBC) medan polisen gjorde en husrannsakan och räd i hans hem efter barnporr. 427 more words

Den ovise ser ner på barnen, den vise ser upp till barnen.

Tankar Ur Vardagen

Bön i fastetid

Allvisa härskare, vi ber för oss och alla våra syskon ge oss djupare insikt om får synd så vi kan bli mer lik din son. Låt oss förstå att det är vår synd som är skuld till Jesu väg till och uppspikade på korset. 308 more words

Jesus