Tags » Eviews

Eviews 10 татахаар

Өмнөх удаад бид #EViews програмын шинэхэн хувилбар худалдаанд гарсан тухай мэдээллийг хүргэж байсан билээ. Харин одоо та дараах маягтыг бөглөөд татах линкийг и-мэйл хаягаараа аваарай. 11 more words

Мэдээлэл

NARDL in Eviews

Finally Olayeni Olaolu Richard has provided NARDL procedure for Eviews here, before it manual NARDL approach was available here.

But NARDL in STATA illustrated… 43 more words

Nomi's Blog

Pendekatan Populer dan Praktis, Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan

Pendekatan Populer dan Praktis, Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi & Keuangan
Penulis: Nachrowi Djalal Nachrowi, Hardius Usman
Penerbit: FEUI
Berat Buku : 700 gram
Jenis Cover: Soft Cover… 41 more words

Metodologi Penelitian

"Эконометрик" - ОНЦЛОХ СУРАХ БИЧИГ № 3

#Eviews програм ашиглан ПАНЕЛ хэлбэрийн тоон өгөгдөлд шинжилгээ хийх тухай, I. Gusti Ngurah Agung-ийн 2013 онд хэвлэгдсэн сурах бичгийг танилцуулж байна. Бид өмнөх дугаарт 6 more words

Eviews

Markov-Switching Regressions Part 1 - Manual R Code for the basic quasi-maximum likelihood (univariate case)

I am sorry that I haven’t posted any new blog entries for the last couple months. I have been busy with my work and my side project which I do not want to discuss openly. 624 more words

EViews

EViews 10!

EViews програмын 10 дахь хувилбар худалдаанд гарчээ…

Түүхийн хуудас сөхвөл  Eviews програм нь 1994 оны 5 сард Quantitative Micro System (QMS) компани эконометрикийн шинжилгээний програм хангамжийн хувьд шинэ хувьсал хийж, Eviews 1.0 програмыг гаргаж байв.

Мэдээлэл

"Эконометрик" - ОНЦЛОХ СУРАХ БИЧИГ № 2

#Eviews програм бол Эконометрикийн шинжилгээ хийхэд хамгийн өргөн ашиглагдах програм билээ. Тэгвэл энэхүү програмыг хугацаан цувааны шинжилгээнд хэрхэн ашиглаж болох талаар өгүүлсэн нэгэн номыг танилцуулж байна. 6 more words

Eviews