Tags » Eviews

ARDL with Cointegrating Bounds using EVIEWS 9

Well we can now have ARDL module in EViews 9 which can replicate same results as compared to what Microfit can do with the advantage that we can have more than two lags and more than 6 variables which currently available demo version of Microfit does not allow. 413 more words

Nomi's Blog

Profile Kami Jasa Olah Data SPSS Eviews Amos

Kami bersedia untuk membantu rekan-rekan mahasiswa dalam penyelesaian skripsi dan tesis lewat jasa olah data hasil data primer dan sekunder.

Jasa Olah Data SPSS, Eviews dan Amos… 483 more words

Artikel

Eviews Öğretici Rehberleri

Eviews yazılımının internet sayfasında bulunan öğretici rehberlerinin tamamını Türkçe’ye kazandırma niyetindeyim. Eviews’in sitesinde toplamda 14 ayrı derse ait rehber bulunmakta. Bunların ilk üçünü, asistanımın da katkısıyla  an itibariyle Türkçe’ye kazandırdım. 32 more words

Programlama