Tags » Evul Mediu

Binele din ceruri vede mîrşăvia pe pămînt (3)

«Din astă lucitoare şi scumpă bucurie a cerului nostru ce-mi stă mai aproape, a rămas mare faimă; şi-nainte să moară, această sută de ani încă se-ncinceşte: vezi de omul se cuvine a se strădui ca altă viaţă prima să lase» (v. 973 more words

Evul Mediu

Binele din ceruri vede mîrşăvia pe pămînt (2)

«‘Oh, pune voinţei mele iute-ndestulare, duh fericit’, am spus, ‘şi arată-mi că pot răsfrînge-n tine ce gîndesc!’. La care lumina care-mi era încă nouă, din adîncul său, unde înainte cînta, a continuat ca omul bucuros de-a face binele:» (v. 1,078 more words

Evul Mediu

Binele din ceruri vede mîrşăvia pe pămînt (1)

O profeţie neclară. Apare Cunizza da Romano. Cruzimea şi nemernicia moravurilor din Marca Trevisană. Folco din Marsilia. Sînt deplînse lăcomia Florenţei şi corupţia Vaticanului.

«După ce Carlo al tău, frumoasă Clemenţa, m-a lămurit, mi-a povestit vicleniile pe care le va-ndura seminţia sa; dar a zis: ‘Taci şi lasă anii să treacă’; încît nu pot spune decît că plîns meritat va veni în urma pagubelor voastre» (v. 1,126 more words

Evul Mediu

Despre diversitatea firii omeneşti (9)

«Mereu firea, de găseşte potrivnică soartă, ca orice sămînţă în afara ogorului, dă roadă proastă. Şi dacă lumea acolo jos ar lua aminte la temelia aşezată de natură, urmînd-o, ar avea tot oameni buni» (v. 552 more words

Evul Mediu

Despre diversitatea firii omeneşti (8)

«de aceea unul se naşte Solon şi altul Xerxe, altul Melchisedech şi altul cel ce, zburînd prin aer, şi-a pierdut copilul. Natura rotundă, care-i sigiliu în ceara muritoare, îşi face bine meşteşugul, dar nu distinge între bordeie» (v. 550 more words

Evul Mediu

Despre diversitatea firii omeneşti (7)

«Vrei ca acest adevăr mai mult să ţi se albească?’. Şi eu: ‘Ba nu; văd că nu-i cu putinţă ca firea, în datoria ei, să ostenească’» (v. 390 more words

Evul Mediu

Despre diversitatea firii omeneşti (6)

«M-ai bucurat; şi-acum mă lămureşte, căci vorbind spre îndoială m-ai împins, cum poate veni din dulce sămînţă amarul’. Aşa eu lui; şi el mie: ‘De pot să-ţi arăt vreun adevăr, spre ceea ce întrebi vei ţine chipul, cum ţii acum dosul. 771 more words

Evul Mediu