Tags » Evul Mediu

Despre valoarea prudenţei (4)

«Cealaltă, ce-i dată ca materie, poate fi astfel că nu greşim de-n altă materie o preschimbăm» (v. 52-54). Conţinutul promis, în cadrul jurămîntului, poate fi înlocuit. 745 more words

Evul Mediu

Despre valoarea prudenţei (3)

«Tu de-acum eşti sigur de aspectul principal; dar de ce dă Sfînta Biserică scutire de la asta, încît pare împotriva adevărului ce ţi-am dezvăluit, trebuie să mai stai oleacă la masă, căci hrana grea ce-ai înghiţit-o pretinde mistuire» (v. 527 more words

Evul Mediu

Despre valoarea prudenţei (2)

«‘Supremul dar pe care Domnul în mărinimia sa l-a făcut şi cu bunătatea sa mai potrivit şi pe care mai mult îl îndrăgeşte a fost libertatea de voinţă; cu care făpturile inteligente, toate şi doar ele, au fost şi sînt dotate» (v. 783 more words

Evul Mediu

Două explicaţii pentru Dante (6)

«Şi prin aceste vorbe, de le-ai primit cum trebuie, a căzut argumentul ce te-ar mai fi necăjit şi-n alte rînduri. Dar acum îţi vine altă piedică sub ochi, încît de unul singur nu te-ai lămuri: mai repede te-ai obosi» (v. 732 more words

Evul Mediu

Două explicaţii pentru Dante (4)

«De vrea să-ntoarcă la aceste roţi cinstea influenţei şi ocara, poate că pe-alocuri arcul său loveşte un adevăr» (v. 58-60). Dacă Platon se referă, în mod figurat, la faptul că stelelor le revine o influenţă asupra comportamentului oamenilor, el are o anumită dreptate. 531 more words

Evul Mediu

Două explicaţii pentru Dante (3)

«De asta coboară Scriptura la priceperea voastră şi mîini şi picioare îi atribuie Domnului, dar altceva înţelege; iar Sfînta Biserică prin chip uman pe Gavril şi Mihail îi arată, şi pe celălalt, care pe Tobit l-a vindecat» (v. 523 more words

Evul Mediu

Două explicaţii pentru Dante (1)

Călătorul nu pricepe două situaţii. Despre ordinea morală în Paradis. Raportul dintre virtute şi voinţa frîntă cu sila. Dreptatea divină şi respectarea jurămintelor. Elogiul minţii omeneşti care, propulsate de îndoială, caută adevărul. 740 more words

Evul Mediu