Tags » Evul Mediu

Suflete scofîlcite (2)

«Nu s-a oprit, pe cît de iute ne era mersul, dulcele meu părinte, ci a zis: ‘Sloboade arcul vorbirii, pe care l-ai încordat pînă la vîrful de fier’. 972 more words

Virgiliu

Despre Dolce Stil Novo (5)

«‘Nu ştiu’, i-am răspuns, ‘cît mai trăiesc; dar nu-mi va fi revenirea aşa grabnică pe cît mi-e dorinţa de-a ajunge iute-n vîrf; şi asta pentru că locul unde mi-a fost dat să trăiesc din zi în zi mai mult se descărnează de bine şi la josnică ruină pare dispus’» (v. 598 more words

Evul Mediu

Despre Dolce Stil Novo (4)

«‘Vai, frate, acuma văd eu’, a zis, ‘nodul care pe Notar, pe Guittone şi pe mine ne-a reţinut dincoace de dulcele stil nou de care aud. 1,361 more words

Evul Mediu

Despre Dolce Stil Novo (3)

«El mormăia; şi nu ştiu ce ‘Gentucca’ auzeam acolo pe unde el simţea cum rana justiţiei îl arde. ‘Vai, suflete’, am zis eu, ‘ce pari aşa dornic de a-mi vorbi, fă astfel încît să te pricep, pe tine şi pe mine cu vorba ta ne potoleşte’» (v. 1,361 more words

Evul Mediu

Despre Dolce Stil Novo (2)

«Acesta’ şi-a arătat cu degetul ‘e Bonagiunta, Bonagiunta din Lucca; şi faţa aia, dincolo de el, mai mult ca altele brodată, a ţinut Sfînta Biserică în braţe: din Tours a fost şi ispăşeşte prin post ţiparii din Bolsena şi vinul’» (v. 538 more words

Evul Mediu

Prietenul jigărit (7)

«Vai, dulce frate, ce vrei să-ţi mai spun? Timpul viitor îl văd deja, de care ora aceasta nu-i departe, cînd din amvon le veţi opri pe neruşinatele femei florentine să umble arătîndu-şi pieptul gol şi ţîţele» (v. 491 more words

Evul Mediu

Blestemele zgîrceniei (4)

«m-am pomenit în mîini cu frîiele regatului şi-atîta putere am căpătat prin noua cucerire şi-aşa plin de prieteni am fost, că la coroana părăsită a fost ridicat copilul meu, din care au început oasele celorlalţi să fie consacrate» (v. 1,291 more words

Evul Mediu