Tags » Evul Mediu

Blestemele zgîrceniei (4)

«m-am pomenit în mîini cu frîiele regatului şi-atîta putere am căpătat prin noua cucerire şi-aşa plin de prieteni am fost, că la coroana părăsită a fost ridicat copilul meu, din care au început oasele celorlalţi să fie consacrate» (v. 1,291 more words

Evul Mediu

Blestemele zgîrceniei (3)

«Nu-ţi va fi vorba fără răsplată, de mă-ntorc spre a duce la capăt scurta călătorie a vieţii ce zboară iute’. Şi el: ‘Îţi voi spune, nu pentru alinarea ce-o aştept de dincolo, ci fiindcă atîta har luceşte în tine înainte de moarte» (v. 861 more words

Evul Mediu

Iubirea şi liberul arbitru (7)

«Acestea au fost vorbele călăuzei mele; şi unul din acele duhuri a spus: ‘Vino după noi şi vei găsi scobitura. Noi sîntem aşa împinşi de pofta de-a fugi, că nu ne putem opri; de aceea ne iartă dacă datoria noastră îţi pare grosolănie. 823 more words

Evul Mediu

Iubirea şi liberul arbitru (2)

«Sufletul, care e creat să iubească repede, tinde spre orice lucru ce place, îndată ce de plăcere este îndemnat. Priceperea voastră din lucrurile adevărate îşi face o ţintă şi înăuntrul vostru le explică, încît sufletul spre ele se înclină» (v. 893 more words

Evul Mediu

Fumurile furiei (6)

«Întîi dă de gustul unui mic bine; aici se păcăleşte şi după el aleargă, dacă un frîu sau un ghid nu-i abat elanul. Deci trebuie legea pusă ca frîu; trebuie să fie un rege, care să vadă măcar turnul cetăţii drepte» (v. 846 more words

Evul Mediu

Fumurile furiei (5)

«Cerul vă porneşte mişcările; nu zic pe toate, dar şi dacă aş zice, lumina vă e dată pentru bine şi blestemăţie, şi libera voinţă; care, dacă îndură-n primele lupte cu cerul, apoi le învinge pe toate, de bine se hrăneşte» (v. 1,253 more words

Evul Mediu