Tags » Evul Mediu

Gingăşie de culori, sunete şi miresme (8)

«Şi la Năsos merg vorbele mele, ca şi la celălalt, Petru, ce-alături de el cîntă, de care Puglia şi Provenţa deja se plîng. Cu atît e mai slab vlăstarul faţă de sămînţă, cu cît, mai mult ca Beatrice şi Margareta, Constanţa de soţ încă se laudă» (v. 542 more words

Evul Mediu

Gingăşie de culori, sunete şi miresme (7)

«Priviţi-l cum îşi izbeşte pieptul! Celălalt vedeţi ce şi-a făcut obrazului, cu palma, suspinînd, un pat. Ei sînt tatăl şi socrul pacostei Franţei: îi cunosc viaţa vicioasă şi ticăloasă, de acolo li se trage durerea ce-i străpunge» (v. 701 more words

Umilinta

Gingăşie de culori, sunete şi miresme (6)

«De pe această culme veţi cunoaşte mai bine feţele şi faptele tuturor, decît în groapă amestecaţi cu ei. Acela ce şade mai sus şi pare că şi-a neglijat datoria şi nu-şi mişcă buzele la cîntarea celorlalţi» (v. 840 more words

Evul Mediu

Leul care se odihneşte (5)

«Vai, slugă Italie, cuib de durere, navă fără cîrmaci pe-naltă furtună, nu doamnă a popoarelor, ci bordel!» (v. 76-78). Autorul Dante se lansează într-o amplă condamnare a situaţiei politice din zilele sale. 849 more words

Evul Mediu

Simfonia crimei: între furtună şi nostalgie (6)

«Dar de-aş fi fugit spre Mira, cînd m-au ajuns la Oriaco, aş mai fi încă pe lumea unde se respiră. Am dat fuga la mlaştină, în trestii şi nămol m-am înglodat pînă m-am prăbuşit; şi-acolo am văzut că din vene mi s-a făcut lac împrejur’» (v. 590 more words

Evul Mediu

Leneşii zac în aşteptare (5)

«Cum e asta, de vrei s-o poţi gîndi, atent pe dinăuntru, închipuie-ţi Sionul şi acest munte stînd pe pămînt» (v. 67-69). Pentru a înţelege mai limpede contextul, Dante trebuia să se reculeagă în sinea lui şi să-şi închipuie o axă imaginară, care străbate globul terestru şi are la cele două extremităţi Ierusalimul şi muntele Purgatoriului. 643 more words

Evul Mediu

Leneşii zac în aşteptare (4)

«Acolo ne-am pus amîndoi să şedem, cu faţa la răsărit, pe unde-am urcat, ce-i motiv de bucurie la privit. Ochii-ntîi i-am îndreptat spre adîncimi; apoi i-am ridicat spre soare şi mă miram că din stînga ne izbeşte. 578 more words

Mitologie