Tags » Excel 2007

Avsaknaden av data - överflödet av tycka

Den som aldrig bokför sina handlingar kan aldrig veta med säkerhet, utan kan endast ana, tycka och fantisera vad som varit. För vissa är det tillräckligt eftersom vardagen blir rosenskimrande då fantasin gärna gör det för att klara av en bister vardag. 919 more words

Reptiler

Speak Thai, Latin and Arabic with Excel.

Ever wonder what your birthday looks like expressed in roman numerals? Want to display your travel expenses using Thai?

Use these functions to convert numbers to their respective lingo. 83 more words

Tech