Tags » Exo 2

Will You Marry Me?

Author : Nabila

Cast : -Park Chanyeol
         -In Ha

Other Cast find by yourself ok:)

Lenght : OneShoot

Category : Romance

Annyeonghaseo~~ *tebar duit suho(?). Ini FF OneShoot gue yang pertama. 1,525 more words

Exo Fanfiction

(Longfic) (Chanbaek, Hunhan) Yêu một người rất khó, nên đừng thấy chút gió mà buông tay_Chương 18

Author: Dun

Tittle: Yêu một người rất khó, nên đừng thấy chút gió mà buông tay

Pairing: Chanbaek.  HunHan

Tình trạng fic: Hoàn

Rating: 1,977 more words

Exo

(Longfic) (Chanbaek, HunHan) Yêu một người rất khó, nên đừng thấy chút gió mà buông tay_Chương 17

Author: Dun

Tittle: Yêu một người rất khó, nên đừng thấy chút gió mà buông tay

Pairing: Chanbaek.  HunHan

Tình trạng fic: Hoàn

Rating: 2,272 more words

Exo

[Ficlet] English Matter

English Matter | by: siluetjuliet | Ficlet: 900+wc

cast: Kim Minseok / Xiumin (EXO), Yang Minsoo (Re: Minsu) (OC)

 Rating: PG-15 | Genre: … 1,065 more words

EXO

My Girl [ Part 2 ]


Tittle : My Girl
Author : KyuRa
Genre : Romance
Rating : T
Lenght : Multichapter
Cast :
• Cho KyuHyun
• Oh SeHun
• Han Shin Hye… 2,052 more words

Cho KyuHyun

Shadow [ONESHOT]

Writing by Monstaxr ( @auliueo / @monstaxr)
Cast:
Do Kyungsoo EXO – Krystal Jung f(x)
Other Cast:
Find it by your self!
Oneshot | Teen | Sad – Romantic – Angst… 1,459 more words

EXO

(Longfic) (Chanbaek,Hunhan) Yêu một người rất khó,nên đừng thấy chút gió mà buông tay_Chương 16

Author: Dun

Tittle: Yêu một người rất khó, nên đừng thấy chút gió mà buông tay

Pairing: Chanbaek.  HunHan

Tình trạng fic: Hoàn

Rating: 1,517 more words

Baekyeol