Tags » Exo 2

{Yun-Dae Couple} The War - by bebebaek_

by bebebaek_

| New Hair |

Main  cast : Kim Jongdae (EXO) & Shim Yunmi (oc)

Genre : romance

Rating : General

Don’t plagiat!!!

Sorry typo bertebaran and happy reading. 1,676 more words

EXO

Crush On You - Prolog

by bebebaek_

Main cast : Kim Jongdae (EXO) & Shim Yunmi (oc).

Genre : romance.

Length : Ficlet | Rating : General.

Happy Reading

*** 1,606 more words

EXO

{Yun-Dae Couple} New Hair - by bebebaek_

by bebebaek_

Everytime |

Main  cast : Kim Jongdae (EXO) & Shim Yunmi (oc)

Genre : romance

Rating : General

Don’t plagiat!!!

Sorry typo bertebaran and happy reading. 1,177 more words

EXO

[Drabble Challenge] 15. About Jongdae's Death

cr. picture from google

No. 15

Kim Jongdae, Do Kyungsoo, you, and your school mates.

“Benarkah Kyungsoo yang mendorong Jongdae dari atap sekolah?” 124 more words

Siluetjuliet

Nhóm nhạc "may mắn"?

Hồi kỉ niệm 5 năm đã tự nhủ sẽ viết cho mấy đứa cái gì đó, nhưng sau lần viết bài này cảm xúc đã đặt trọn vào đấy, giờ bảo viết cái khác không biết phải viết ra sao.  1,364 more words

#exo

It This Love ? - Chapter 3

by bebebaek_

Prolog | Chapter 1 | Chapter 2

Main cast : Byun Baekhyun & Z.Hera.

Genre : romance.

Length : Ficlet | Rating : General. 3,186 more words

EXO

Namjachingu ? (Kiss. Kiss. Kiss) - by bebebaek_

By bebebaek_

| Namjachingu? (Choco Kiss) |

Main cast : Byun Baek Hyun (EXO), Kim Na Na (oc).

Addicional Cast : Shim Yun Mi (oc), Kim Jong Dae (EXO). 930 more words

EXO