Tags » Expository Writing

Adjusting Entries

                Bago matapos ang isang accounting cycle, kinakailangan maghanda ng accountant ng mga adjusting entries.  Ang mga adjusting entries ay ginagawa bago ihanda ang mga financial statements ng isang bisnes. 655 more words

DEBIT AT CREDIT CARDS

Ang paggamit ng debit card o credit card ay mas madaling paraan ng pagbabayad ng mga bilihin kaysa sa paggamit ng perang papel at barya. Una sa lahat, mas madali itong bitbitin. 409 more words

A True Passion

I always thought educators within the school system were there for the job, but my perspective changed recently. A friend’s mother, Nydia Acosta Ramos, is the main reason for this change of thought. 779 more words

Ang Buwis

Ang buwis ay isang sapilitang kontribusyon sa kita ng estado na ipanapataw ng gobyerno sa kita ng mga manggagawa, at kita ng mga negosyo o idinagdag sa halaga ng ilang mga kalakal , mga serbisyo, at mga transaksyon. 905 more words

Accountancy

Ang Bachelor of Science in Accountancy at Ang Bachelor of Science in Accounting Technology

Marami ng mag-aaral ang nasa larangan ng acccounting. Sila ang mga mag-aaral na kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Accountancy. Ang accounting ay isang malawak at dinamikong propesyon. 690 more words

Accountancy

The Basics of Step Up to Writing

In the year of my teaching residency, I co-taught in a first grade classroom, where I became familiar with teaching writing to young students using a program called “Step Up to Writing”, from where the “Stoplight Paragraph” method originates. 115 more words

Language Arts

Capstone Video

Booker, Myia. “My Transition from High School to College” Youtube. Youtube. 9 December 2015.

Expository Writing