Tags » Exterior

The 15 coolest airline paint jobs in the world

(Source: www.businessinsider.sg)

As airlines and airplanes have evolved, so have their “liveries” — the exterior designs, including paint colors and logos, on the aircraft. … 692 more words

Money Matters

Making an "eh"' door "THE" door

Knock, knock.

Who’s there?

This boring door, that’s who.

Oh, hey, I didn’t even notice you.

This was my front door when we bought our house: (we painted the… 903 more words

Decor

نورپردازی در فضای مسکونی

خانه یک جهان از روابط خانواده با یکدیگر و با دیگران و احاطه شده توسط اشیا و مبلمان می باشد. در عین حال خانه مکانی برای روابط اجتماعی و ملاقات با دوستان و آشنایان ما می باشد.پس در یک پروژه طراحی روشنایی برای آن توجه به همه ی این موارد دارای اهمیت می باشد. استفاده از روشنایی مناسب در فضاهای داخلی و خارجی آن موجب استفاده بهینه از فضاهای مختلف بنا به کاربری گوناگون آنها خواهد شد.

Residental Lighting

Lighting

نورپردازی شهری

پیچیدگی عناصر شهری مانند جاده ها، ساختمان ها، مناطق تاریخی، پارک ها و … باعث ایجاد رویکرد ساختار یافته ای تحت عنوان طرح جامع شهری می شود. مکان ها و موقعیت های مختلف در پروژه های نورپردازی شهری به گونه ای به کار گرفته می شود که ارزش آنها برای شهروندان و گردشگران مورد تاکید قرار گیرد. توجه به المان های مختلف سیستم روشنایی مانند بهره وری بهینه و … کاهش بزرگی را در مصرف انرژي ایجاد خواهد کرد که در این بخش با توجه به وسعت محدوده آن بسیار حائز اهمیت خواهد بود

Urban lighting

Lighting

معرفی شرکت

شرکت طراحی مهندسی نور و هنر توسط مجموعه ای از فعالان و دانش آموختگان حوزه ی نورپردازی و روشنایی و با هدف کمک به بهبود سبک زندگی افراد جامعه،آرامش بصری ایشان و ایجاد نگرشی دانش محور در طراحی، محاسبات و اجرای پروژه های نورپردازی و روشنایی بنیان گذاری شده است

توانایی ارائه طرحی منحصر به فرد برای هر پروژه با استفاده از نرم افزارهای تخصصی و رعایت اصول آکادمیک حاصل تجارب پروژه های متعدد و تکیه بر دانش فنی و تخصصی طراحان و کارشناسان این مجموعه می باشد

پرداختن به احساس دریافتی از نور محیط و طراحی نورپردازی بر مبنای کاربری محیط، پویایی و نوآوری در طرح های ارائه شده و در نهایت تعهد به سبک و فضای معماری زیربنای فکری طراحان و مهندسان این مجموعه می باشد

اهمیت آگاهی رسانی دقیق ما را بر آن داشته است، همزمان با فعالیت در پروژه های مختلف آغاز به انتشار مطالب تخصصی کنیم تا از این طریق به تعهد خودمان در زمینه ی آموزش برای علاقه مندان این بخش عمل بنماییم.تمام محتوی انتشار یافته در سایت رسمی و شبکه های اجتماعی برای همگان قابل دسترس است

About Light&Art

Lighting

Dedicate time to build yourself 

The only way to improve our lives and to improve our work is to take time to work on ourselves. Our work is our reflection. If we are angry it shows, when we are depressed it shows, when we are in love it shows, etc. 105 more words

Architecture