Tags » Fabric Painting

NO-STITCH CUSHION COVERS

I always get these random thoughts and ideas. These keep popping up in my mind now and then and sometimes, by the time I get to implementing something, a few things in my to-do list would have totally evaporated from my memory. 260 more words

DIY CORNER

Նկարազարդված շապիկ

Էս շապիկը նկարազարդել եմ որպես ամուսնուս ծննդյան նվեր: 🙂

Շատ երկար մտածեցի, թե ինչ նկարեմ կամ ինչ գրեմ վրան: Մի քանի տարբերակ ունեի աչքիս տակ: Դրանցից մեկը մի հետաքրքիր, հումորային, բառախաղային միտք գրելն էր` նախորդ շապիկի պես (էնտեղ համ նկար կար, համ էլ բառախաղի վրա հիմնված տեքստ), միտքն էլ ինտերնետից փորփրել, ընտրել էի, բայց տառեր գրելը չափից դուրս ժամանակատար է, իսկ ես շատ քիչ ժամանակ ունեի: Ինչ-որ կոնկրետ, ճշգրիտ պատկերի համար էլ քիչ ժամանակ չէր պահանջվի. ձևանմուշ պատրաստել, չափչփել և այլն: Մի խոսքով` ի վերջո կանգ առաջ ինչ-որ աբստրակտ դիզայն անելու վրա ու ընտրեցի վերջերս էսքիզների ալբոմում (sketchbook) արածս աբստրակտ գծապատկերները ու դրանց սկզբունքով հենց հանպատրաստից նկարեցի շապիկի վրա: Մինչև հիմա շապիկի վրա նկարելիս ամեն միլիմետրը չափչփելով, նախապես գծելով եմ արել նախքան ներկելն էլ, ներկելու ընթացքում էլ: Իսկ էս անգամ պատկերի ամեն գիծն արել եմ հանպատրաստից: Բարեբախտաբար «վթարներ» չեղան:

Նկարազարդված շապիկ

Էս շապիկը նկարազարդել եմ որպես ամուսնուս ծննդյան նվեր: :)

Շատ երկար մտածեցի, թե ինչ նկարեմ կամ ինչ գրեմ վրան: Մի քանի տարբերակ ունեի աչքիս տակ: Դրանցից մեկը մի հետաքրքիր, հումորային, բառախաղային միտք գրելն էր` նախորդ շապիկի պես (էնտեղ համ նկար կար, համ էլ բառախաղի վրա հիմնված տեքստ), միտքն էլ ինտերնետից փորփրել, ընտրել էի, բայց տառեր գրելը չափից դուրս ժամանակատար է, իսկ ես շատ քիչ ժամանակ ունեի: Ինչ-որ կոնկրետ, ճշգրիտ պատկերի համար էլ քիչ ժամանակ չէր պահանջվի. ձևանմուշ պատրաստել, չափչփել և այլն: Մի խոսքով` ի վերջո կանգ առաջ ինչ-որ աբստրակտ դիզայն անելու վրա ու ընտրեցի վերջերս էսքիզների ալբոմում (sketchbook) արածս աբստրակտ գծապատկերները ու դրանց սկզբունքով հենց հանպատրաստից նկարեցի շապիկի վրա: Մինչև հիմա շապիկի վրա նկարելիս ամեն միլիմետրը չափչփելով, նախապես գծելով եմ արել նախքան ներկելն էլ, ներկելու ընթացքում էլ: Իսկ էս անգամ պատկերի ամեն գիծն արել եմ հանպատրաստից: Բարեբախտաբար «վթարներ» չեղան:

Meet a Member - Festival Of Quilts 2017 Winner, Moira Neal

Get to know The Guild better by meeting our talented members. Every year we are so proud to have so many Guild members who are winners at Festival of Quilts. 678 more words

Block #19~ May 11

Definition of “just ducky”: When asked how you’re doing, “just ducky” is a sarcastic way of saying everything is fine.
Source

Block #19 is eight days late in getting done. 248 more words

Craft

Update

One of the fabrics I used for Gelli-plate printing is a 100% cotton, thin dish cloth.
It’s the one in the middle of the bottom row. 64 more words

Craft

Busy Painting Bondaweb

At yesterday’s Dyeing to Paint session we experimented with painting bondaweb which was used to create some small pieces of work to be enhanced with free machine embroidery. 125 more words

Fabric Painting