Sự thay đổi này chắc chắn sẽ làm cho không ít các ứng dụng hiện nay gặp lỗi sau ngày 30/4/2015 khi không thể truy cập vào friend list của người dùng dữ liệu trả về không phải là list user nữa… 150 more words