Tags » Facebook Update

[TRANS] Bức thư cuối cùng của Yuchun trước khi nhập ngũ

Xin chào. Tôi là Park Yuchun đây.

Khi những dòng này được đăng lên, tôi đoán chắc là tôi đã ở trong trại huấn luyện rồi nhỉ? 1,274 more words

Park Yoochun

[Update/Photo] Kim Kyu Jong Official Facebook Site Update 11.08.15 [12.08.15]

우리 막둥이 내친구 쭈니쭌 드디어 나온다!! 많이사랑해주세요^^!! KIM HYUNG JUN – CROSS THE LINE

 our makdongie (means maknae^^), my friend Jjuni Jjun is finally back!! please give so much love (for him)^^!! 16 more words

Update

[Update] Kim Kyu Jong Official Facebook Site Update 11.08.15 [12.08.15]

[#김규종 사인회 관련 안내]

김규종 일본 데뷔 싱글 발매 이벤트로 진행된 사인회 이벤트가 앨범 수입 통관 문제로 인해 인터파크로의 물류 입고가 지연되어 양해 말씀드립니다.

Update

[Update] Kim Kyu Jong Official Facebook Site Update [10.08.15]

안녕하세요?
SS501 김규종입니다!
제 공식 웨이보 계정이 생겼습니다.
앞으로 웨이보를 통해 더 많은 소통해요^^
Kim kyu jong Official Weibo Open!

http://weibo.com/jdreamkyujong
#김규종 #KIMKYUJONG #웨이보 #weibo… 49 more words

Update

[Update/Photo] Kim Kyu Jong Official Facebook Site Update [22.07.15]

Nice to meet you ~

Credit: Kim Kyu Jong Official Facebook

(P.S. Nice to meet you too, but ur not saying that to us right.. it to mal is it? lol..)

Update