Tags » Facebook Update

[Facebook] 151002 GOT7 Facebook Update (Music Bank Backstage)

오늘도 저녁 건강하게 잘 먹었어요! 고마워요!
We had a healthy dinner today! Thank you!
GOT7 ‪#‎니가하면‬

Got7

[Noona Story] Surprise Gift for I GOT7 ❤

Last day, GOT7 having their comeback stage on Music Bank with “If You Do”. Really, live version of If You Do is great, same with the music video itself. 145 more words

Got7

[Facebook] 151001 GOT7 Facebook Update (M Countdown Backstage)

아가새와 함께하면 첫방은 더 특별해요!
If we are with I GOT7, our comeback stage becomes more special!
‪#‎GOT7‬ ‪#‎니가하면‬

Got7

[TRANS] Bức thư cuối cùng của Yuchun trước khi nhập ngũ

Xin chào. Tôi là Park Yuchun đây.

Khi những dòng này được đăng lên, tôi đoán chắc là tôi đã ở trong trại huấn luyện rồi nhỉ? 1,274 more words

Park Yoochun