Tags » Facilitator

A Singular Grief: Losing a Parent While in Prison

Our most recent post on this blog, A Day In My Life in Prison, dated June 15, was written by Lori, a participant in… 160 more words

Truth Be Told

The Magic Happens in the Conversation

The answers are somewhere, oftentimes in the pages of a book, but not always. 

I’ve been a reader for all my life.  As Dan Miller… 309 more words

Continued Growth

7 Reasons why I love to lead Bible studies {And why you can, too}

I taught an adult LifeGroup for 6 years at our church in Atlanta and every Sunday morning on my 15 minute drive in to church I would have the same inner dialogue: “Who am… 901 more words

Ministry

Angela Tillcock

Fy enw yw Angela ac rwyf yn gweithio fel Rheolwr Hyfforddi gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Mae fy ngyrfa hyd yma wedi bod yn y sectorau preifat, cyhoeddus ac elusennol a deuthum ar draws yr Ysgol Haf a’r tîm hyfryd yn Academi Wales am y tro cyntaf tua 3 blynedd yn ôl. 285 more words

#SSWales

Nita Sparkes

Helo, fy enw yw Nita ac rwyf yn gweithio â Chyngor Castell-nedd Port Talbot. Ymunais â’r Cyngor dros 10 mlynedd yn ôl i weithio ar brosiect gwasanaeth newydd i gwsmeriaid a oedd yn cynnwys agor sawl siop un-stop ledled y Fwrdeistref Sirol a Chanolfan Gyswllt (un pwynt cyswllt). 535 more words

#SSWales

Hilary Davies

Helo

Hilary Davies ydw i ac rwyf yn un o gefnogwyr brwd yr Ysgol Haf, gan fy mod yn teimlo ei bod wedi gwneud cyfraniad mawr at fy natblygiad personol dros y 6 blynedd diwethaf. 527 more words

#SSWales

Jackie Parsons

Helo, Jackie Parsons ydw i ac rwy’n gweithio ag Academi Wales fel rhan o Dîm Arweinyddiaeth a Datblygiad y GIG. Rwyf yn Nyrs Gofrestredig gyda dros ddeng mlynedd o brofiad o weithio mewn hyfforddiant a datblygiad. 311 more words

#SSWales