Tags » Fanfic

[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan – Chương 7

Khi cả hai trở về tới Park phủ cũng đã là giờ Dậu. Nghi Ân cột ngựa ở ngoài, lưu luyến hơi ấm bàn tay người kia mãi không buông, dùng dằng dẫn nhau vào tới hoa viên trong phủ. 6,154 more words

Got7

Ghost Touch ficbit - History

At least one good thing had come out of that awful, rainy, blood-soaked day. Rukia had grudgingly admitted that human or not, Karin seemed to have some of the same innate potential for shadow magic he had, they couldn’t be everywhere at once, and his sister might as well learn something to defend herself. 398 more words

[CheolHan] Komorebi

Author: Dương Ngân Giang
Pairings: CheolHan
Disclaimer: Tất cả mọi thứ đều có thể khi mình vẫn tin họ đã và sẽ mãi dành cho nhau. 3,746 more words

Love is a Battlefield [Part 1]

Taeyeon sigh and rolled her eyes. That’s the only reaction she gave to her best friend Tiffany who insisted to hear what is happening and why she looks so down lately. 1,517 more words

Taengsic

Người hỏi ngày về, chưa ước định – Chương 15

Chương 15

Giá để kiếm cất trong kho hàng tích bụi của bản doanh đã một thời gian dài, vừa mới bị đào bới mang ra lần nữa. 6,508 more words

Fanfic

Two Melodies (Chap. I)

Genre              : Drama, Friendship

Rating             : T

Author             : Pcatt, Gusipchil

Type                : Straight, AU

Length             : Chaptered

Disclaimer       : The male cast is not mine, their are themselves. 2,482 more words

Fanfic