Tags » Fanfic

Armello Novella: The Heroes of Houndsmouth, Chapter 17

17

“Zeke!” cried Simon, skidding to a halt. “He’s fainted!” He dodged back, grabbed the possum’s limp form, then caught up to Thane again.

“Poor chap, must have thought we were out to eat him.” Thane sniffed the air. 669 more words

Writing

[Oneshot] [The script of life (min yoongi's)]

author: meloncheese

pairing: sugakookie

rating: g

summary: “yoongi đã lên kịch bản cho cuộc đời mình, theo một cách gần như hoàn hảo.

gần – như – hoàn – hảo.” 4,572 more words

Fanfic

Bonus Silly Speculative Post: A Romance For Anushka 2!

Considering that Anushka 2 (the daughter Prabhas 1 and Anushka 1 would have had if Prabhas 1 had lived) isn’t even part of the “real” canon, I have become remarkably attached to my concept of her.   2,205 more words

Bahubali 2

KHẢI NGUYÊN | Trùng Khánh, đợi chờ một người - Chương 9

Chương 9

Con người khi nhận ra bản thân mình mất tất cả, nhận ra người quan trọng nhất trong lòng mình từ trước đến giờ đều không cần mình. 6,300 more words

Danmei

[UL] Chapter 1

Họ Thái là dòng họ lâu đời ở Bắc Kinh, Thái Chiếu căn bản không cần ở lại ký túc xá của trường mà anh cũng không sống với gia đình, mấy năm gần đây đã dọn ra ngoài tự lập. 5,366 more words

Fanfic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 6

Chapter 6: Home run

JinYoung rất ủng hộ cái lí lẽ vô cùng ấu trĩ rằng nếu như bạn phớt lờ đi rắc rối, thì rắc rối sẽ không còn nữa. 5,550 more words

Got7