Tags » Fanfic

[YoonMin] Over Rotation – Chương 2

over rotation

viết bởi jimderella.

chuyển ngữ bởi uyển chi.

Chương 2

“Trời vào thu thôi, đến cả người cũng vào thu là thế nào?” 3,761 more words

Fanfic

Clumsy 094: Cut Short

Disclaimer: I do hereby disclaim all rights and responsibilities for the characters in this topsy turvy tale… especially for the one who gets a taste. A nod of recognition is bent towards Rumiko Takahashi for her creative prowess. 182 more words

Forthright Fiction

[Hội chứng Stockholm][C.1] Chấm dứt |3.4|

  •  Tác giả: Tinh Dã Vị Lai
  •  Nhân vật: LayChen/XingDae
  •  Thể loại: Kinh dị, một chút trinh thám, tâm lý tội phạm.
  •  Tình trạng bản gốc:
  • 3,461 more words
Trương Nghệ Hưng

[Khải Thiên] Bạn cùng bàn ngày xưa từng tỏ tình với tôi giờ là lãnh đạo trực tiếp của tôi

BẠN CÙNG BÀN NGÀY XƯA TỪNG TỎ TÌNH VỚI TÔI GIỜ LÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP CỦA TÔI

Tác giả: Máy làm nóng quá nóng… 7,887 more words

Khải Thiên

A Positive Blood Test

20 January 2018

Everybody was shocked. Chandler had put the phone on the speaker, so that everyone in the room can hear. He had asked them not to Be Negative, as he feared that A Positive Blood Report was inevitable. 260 more words

Humor

[YoonMin] Over Rotation – Chương 1

over rotation

viết bởi jimderella.

chuyển ngữ bởi uyển chi.

Chương 1

Những tia nắng mới mạnh mẽ đâm xuyên qua lớp màn cửa trong màu, thứ được treo lên vốn để ngăn chặn các bức xạ điện từ của mặt trời phá bĩnh giấc ngủ, huống hồ muốn chọc thủng qua đôi mắt đang nhắm nghiền. 3,494 more words

Fanfic

[YoonMin] Over Rotation – Mục lục

오버 로테이션

(over rotation)

viết bởi jimderella.

chuyển ngữ bởi uyển chi.

slice of life | yoongi/jimin | longfic

“một chàng sinh viên hai mươi ba tuổi vô công rỗi nghề, vô tình được giới thiệu vào chân quản lý cho một tuyển thủ trượt băng quốc gia. 108 more words

Fanfic