Tags » Fanfic

[Translate] Heart Condition

Heart Condition

Author: julyfix

Translator: Min

Pairing: OnKey

Link to the original fic: Heart Condition

 

Đã được sự cho phép của tác giả~ 8,090 more words

Onkey

[drabblet] Apple Box

Apple Box

Choi Chloe and Jung Taekwoon|Fluff|669w|PG

©Chrysalis

Weird. 715 more words

Fanfic

[ FMV ] Tian mi mi

Coi xong trong đầu chỉ xuất hiện mỗi một câu hỏi: “Đã từng thân đến vậy, sao lại nỡ bỏ người kia ở lại?”

Kỉ niệm ôn mãi rồi cũng sẽ hết, nhưng điều buồn nhất lại là nghĩ đến một ngày, khi có những fan mới, những EXO-L mới, họ sẽ chẳng biết đã từng có một couple như vậy. 177 more words

#exo

HOW I MET YOUR FATHER - 「愛しいYOU!」-DEAREST YOU- 14(fourteen)

Title : HOW I MET YOUR FATHER – 愛しいYOU! –DEAREST, YOU-

Author  : cheerookie

Genre   : drama – romance – fluff – school life – slice of life – crack – family… 1,611 more words

Fanfic

Be The Light - Câu chuyện số 4

“Hayi à, con có muốn tham gia làm khách mời của Mix and Match không?”

Đó là lời mà chủ tịch yang đã hỏi Hayi vào một ngày bình thường của tháng Bảy và Hayi đã cố kiềm chế để không gào lên rằng cô rất muốn tham gia, thay vào đó cô trả lời một cách điềm tĩnh nhất có thể. 2,019 more words

Hanbin

[Mỗi ngày một mẩu siêu đoản văn] 01.03.2015

Tác giả: Chủ nhân của mèo ngốc

Trôi nhỏ lúc ngủ rất không ngoan, mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy lăn đi nơi nào mất tiêu. 40 more words

Kaiyuan