Tags » Fansign

Bambam - Ilsan Fansign (170416)

Bambam said he wears softlens with receipt/frequency on it. He also said his eyes ability is kinda weak these days so he wears glasses in dorm. 40 more words

Fansign

[FANACC] FANSIGN - MONSTA X 2017

แฟนแอคทั้งหมดไม่สามารถระบุงานของวันไหนได้เนื่องจากเข้าทวิตมาเจออะไรก็แปลทันทีมีทั้งคละกันหมดแฟนแอคทั้งหมดเกิดขึ้นภายในปี 2017 

Q:จากสมาชิกทั้งหมด ใครคือคนที่คุณแนะนำให้มอนเบเบแต่งงานด้วย

SN: ชยอนู, กีฮยอน และฮยองวอน

cr: KHKH___O

Q:วันจันทร์ที่จะมาถึงนี้ คุณช่วยพูดอะไรสักอย่างสำหรับการทำงานของมอนเบบเพื่อให้มีพลังงานในการทำงาน

IM: ขอให้เป็นวันจันที่ดีเหมือนตอนที่คุณพบผม คุณจะรู้สึกดี

WH: ฮอลล…. T^T วันจันทร์ ตายหมดT^T

KH:ผมจะให้กำลังใจคุณ ขณะที่วันจันทร์คิดถึงคุณ

JH:จูฮอยอยู่ที่ไหน, เขาอยู่ข้างคุณ 29 more words

BTOB's Sungjae Worries About GOT7's Jackson 

During BTOB‘s fansign in Mokdong, member Sungjae shared his concerns about GOT7‘s Jackson to their fans. While calling Jackson on the phone yesterday, he found out how ill the member was. 223 more words

K-Pop

[Trans] 170106 Jongno Fansign #Wooshin

Original video: https://youtu.be/3J69Hvq-LB0

Một mình vượt qua tất cả chuyện này trong căng thẳng là một điều vô cùng khó khăn. Chỉ riêng việc các cậu vẫn ở bên cạnh, cùng tớ vượt qua, chỉ vì tớ mà chịu đựng nhiều như thế, tớ thực sự rất biết ơn. 528 more words

Up10tion