Tags » Farsi

نئورئالیسم در یک دست

اول) نئورئالیسم را باید از سینمای دوران موسولینی ردگیری کنیم. از این نقطه که کارکرد سینما در ایتالیای فاشیست کاملا با کارکرد آن در آلمان نازی متفاوت بود و برخلاف هیتلر که سینما را فقط ابزاری تبلیغاتی می‌دانست، موسولینی آن را دستگاهی روایتی می‌پنداشت. اساسا استودیوی چینه‌چیتا به همین منظور تاسیس شد و موسولینی که بر اساس ذائقه‌اش، همه چیز را کاملا کاربردی و با حداقل هزینه می‌خواستْ سینمای ایتالیا را به سمت فیلم‌هایی برد که عموما دستمایه‌شان زیستِ انسان‌های طبقه‌ی متوسطی بود که در حقیقت کانون توجه دولت فاشیست نیز شناخته می‌شدند. فیلم‌های دوره‌ی موسولینی عمدتا ساخت استودیویی داشتند و بر اهمیت فرمانبرداری از یک اقتدار بیرونی تاکید می‌ورزیدند؛ ارزشهای اخلاقی مورد نظر حاکمیت را تبلیغ می‌کردند و قهرمانانی از طبقه‌ی متوسط داشتند. نباید شک کرد که آنچه در آلمان بر سر سینمای غنی این کشور در دهه‌ی ۲۰ و ۳۰ آمد و سینمای غنی آلمان را تمام و کمال به زوال دچار ساخت، در ایتالیا به هیچ وجه رخ نداد. سینمای ایتالیای فاشیستْ سرنوشتی بسیار متفاوت با سینمای آلمان نازیست داشت و حتی باید در برخی نقاط اقرار کنیم که سینما در دوران موسولینی با ملودرام‌های کاریکاتوریزه و فیلم‌های کمدیِ عمدتا زردْ دچار عمومیت شد. از این لحاظْ ایتالیا بسیار عقب‌تر از سایر کشورهای اروپایی بود و باز شدن جای سینما در آن، با تاخیری پانزده الی بیست‌ساله به وقوع پیوست.

 

دوم) سقوطِ موسولینی و آنچه برخلاف هدف وی در ایتالیا برجای مانده بود، یعنی طبقه‌ی متوسطی به غایت آب‌رفته و طبقه‌ی فرودستی پر از بدهی و ناامیدی و نابسامانی، وضعیت غیرعادی‌ای را بر ایتالیا حکمفرما ساخت. از یک سو علی‌رغم اینکه مقاومت در ایتالیا پیروز شده و موسولینی را از سر راه برداشته بود، کشور عملا در اشغال نیروهای متفقین بود. مقاومت ایتالیا، علیرغم رشادت‌های تاریخی‌اش هرگز نتوانست مانند مقاومت فرانسه جاودان شود. سینمای فرانسه پس از جنگ جهانی دوم، عملکردی کاملا شبیه سینمای ایران پس از جنگ تحمیلی داشت و تمام دوربین‌های فرانسوی، متفق‌القول به سوی سربازانی چرخیدندْ که از کشور در مقابل تجاوز بیگانگان حفاظت کردند. در مقابل، دوربین‌های ایتالیایی مجبور شدند دوباره با واقعیت جامعه روبرو شوند. واقعیتی که اینبار دیگر نباید استودیویی می‌‌بود. دوربین‌های ایتالیایی، واقعیت را اینبار در خیابانها جستند.

 

سوم) فیلم‌های نئورئالیستی، عمدتا در خیابان‌ها و مناطق باز فیلمبرداری شدند. خیابان‌های شلوغ، ساختمان‌های ویران، اتوبوس‌های پر از کارگرانی که سرگردان به دنبال کار می‌روند و فقر بی‌حدوحصری که امانِ مردم را بریده بود. برخلاف فیلمهای رئالیستی دوران موسولینی، دیگر خبری از ستاره‌های سینمایی و برخورد ویترینی با فیلم نبود. بازیگران فیلمهای نئورئالیستی را عمدتا اهالی مناطقی که فیلم در آنها رخ می‌دادْ‌ تشکیل می‌دادند. اتفاقی که مشابه آن در فیلم‌های اولیه‌ی آیزنشتاین (فیلمساز روس) به چشم می‌خورد. گویی نئورئالیست‌ها معتقد به این بودند که سینمایی که می‌خواهد بیشتر جامعه‌شناختی عمل کند تا سیاسی (آنچه در مورد سینمای پس از جنگ ایتالیا با قاطعیت می‌توان به آن حکم داد) به جای آنکه بازیگران را در قالب نقش ببرد، باید درون نقش برود تا بازیگرانش را بیابد. از این لحاظ، سینمای ایتالیا را می‌توان عمیقا زیبایی‌شناسانه دانست. چرا که یکی از نخستین جریانات سینمایی بود که یکی از اصول زیبایی را «پردازش حقیقت»، در همان دلالت خام و بکر آن، تعریف کرد. اتفاقی که پس از «رزمناو پتمکین» و «اعتصاب» (دو فیلم از سرگی آیزنشتاین در سال ۱۹۲۵) دیگر تکرار نشد و سینمای شوروی نیز این اسلوب را، علی‌رغم موفقیت بسیار زیادش، کنار گذاشت. فیلمسازان نئورئالیست تاکید بسیار زیادی بر عملگری کودکان در فیلم‌هایشان داشتند؛ در اکثر فیلم‌های این جریان، کودکی هست که اگر نقش اصلی را نداشته باشدْ داستان بدون او ناقص خواهد ماند.

 

چهارم) نئورئالیسم، عموما در خود حامل نوعی مفهوم تراژیک بود. برخی از متفکرین، نازیسم و فاشیسم را از اساس برآمده از شکست اخلاقی مردم آلمان و ایتالیا می‌دانند. کارگردانان نئورئالیست را می‌توان با این ایده همراه دانست. قاب‌هایی که عمدتا باز هستند و کمتر روی یک چهره‌ی بخصوص تمرکز می‌کنند و بیش از آنکه بر شرایط فردی تاکید کنند، سعی در نمایاندن ارتباط افراد با زیست‌جهان پیرامونشان دارندْ به نوعی بر این ایده صحه می‌گذارند که کمتر واقعه‌ای، مستقل از مردم است.

 

پنجم) نئورئالیسم در بطن خود یک پروژه‌ی سیاسی‌ست. بازگشتن به صحنه‌ی اجتماع، نگاه ویژه به فرودستان و بازنمایاندن ناامیدی موجود در جامعه، با ابزار سینما؛ همانقدر سیاسی‌ست که فرهنگی. نئورئالیسم را، خیلی کوتاه، می‌توان در نوشته‌ی ابتدای «آلمان سال صفر» (فیلمی از روبرتو روسلینی که در سال ۱۹۴۸ پیرامون وضعیت برلین پس از جنگ جهانی ساخته شد) مشاهده کرد: برای گذار به وضعیتی بهتر، کودکان هر جامعه بیش از هر چیز به امید نیاز دارند.

 

فارسی

'Buffy the Vampire Slayer' revival is 'frequently' discussed, says studio head

With the current golden age of reboots and revivals, will Buffy Summers live to slay another day? According to Gary Newman, head of the Fox Television Group, a return of… 473 more words

TV

مهمانی

از خواب، با صدایی مثل صدای ترقه، پرید. خیابان‌ تا خرخره پر بود و سر و صدا امان نمی‌داد. صدای حرف زدن کسی با بلندگو شنیده می‌شد که مطالبات را با صدایی رسا طرح می‌کرد. پرده را کنار زد؛ همان لحظه دوستی را دید که هراسان می‌دوید و پشت سرش را می‌پایید. صدایش کرد. دختر برگشت و فقط گفت: « گرفتنش» و هنوز ده قدم دور نشده بود که پلیس‌ها او را هم گرفتند. به یک دقیقه نکشید که زنگ زدند. در را باز کرد.

مامور پلیسی دم در بود. از ارتباطش با آن دختر و از اینکه در شلوغی‌های آنروز چه می‌کردهْ پرسید. هر چه سعی کرد توضیح بدهد که آن دختر فقط یک همکلاسی ساده است و او از اساس در شلوغی‌های آنروز نبودهْ فایده نداشت. مامور از او خواست از خانه بیرون بیاید. با همان لباس خواب، که هنوز عوضش نکرده بود، به آن طرف خیابان رفت و با یک مرد و یک زن که ظاهرا مامورین پلیس امنیتی بودند شروع به صحبت کرد. زن هم همان سوال‌های مامور پلیس دم در را می پرسید و همان واکنش‌ها را هم به جواب‌ها نشان می‌داد. گوشش بدهکار نبود. ناگهان مرد از پشت سر مچ دستش را گرفت، و یک سوزن را به پشت دستش زد. سپس از او خواستند که همراهشان برود.

دم یک ساختمان با درهای بزرگ، یک پیرزن با یک پیش‌بند آشپزی و یک مرد با شلوارک ایستاده بودند و با صدای بلند فحش می‌دادند. به دولت، به نخست‌وزیر، به ریاضت اقتصادی، به پلیس فحش و فلاکت می‌دادند. به محض رسیدنِ او در باز شد و سه‌تایی وارد اتاقی شدند. یک مامور پلیس آنجا ایستاده بود. به مامور گفت: «باید به خونوادم خبر بدم کجام.» مامور در جواب به تلفن روی میز اشاره کرد. سعی کرد که شماره‌ی موبایلی که می‌خواست را بگیرد، نمی‌توانست. جای سوزن پشت دستش می‌سوخت. به مامور گفت: «خرابه.» مامور جواب داد: «موبایل نه! فقط ثابت» هر چقدر اصرار کرد که تلفن ثابتی در کار نیست به گوش مامور نرفت. از پیرزن پرسید که می‌تواند با موبایل او تماس بگیرد. پیرزن سرش را به شکل تایید تکان داد. از مامور پلیس اجازه گرفت. او هم سرش را تکان داد. وقتی آن طرف گوشی تلفن را برداشتند، صدایی شنیده نمی‌شد. او بدون معطلی گفت: «من بازداشت شدم. نمی‌دونم مشکل چیه ولی فعلا اینجام. نگرانم نباش!» وقتی مطمئن شد که قرار نیست از آن طرف صدایی بشنود، گوشی را قطع کرد. تازه سری در اتاق جنباند. اتاقی بود که سه در داشت. یک درِ ورودی که از همان در وارده شده بودند. درِ دوم، که مامور پلیس پس از قبول کردن درخواست او برای تلفن به داخل آن رفته بود و درِ سومی که نمی‌دانست چیست. یک میز بود و همان تلفن کذایی رویش. سه صندلی بود که روی دوتایشان مرد و پیرزن نشسته بودند و هنوز فحش می‌دادند. یک صندلی خالی هم بود اما او تمایلی به نشستن نداشت. سوزش پشت دست آزارش می‌داد.

نمی‌دانست چند ساعت اتاق را متر کرده است و پیرزن و مرد چندصد فحش نثار دولت کرده‌اند. هوا کم‌کم به تاریکی می‌زد و چراغ دو اتاقی که آنسوی دو در مجهول بودند روشن شده بود. در ورودی باز شد و چند نفر از هم دانشگاهی‌هایش وارد شدند. همه‌شان کسانی بودند که بخاطر مواضع اعتراضی‌اش به ریاضت اقتصادی سرزنش‌اش می‌کردند و می‌گفتند: «این چیزها ربطی به ما ندارن. اینجا که کشور ما نیست». او را که دیدند متعجب شدند. او هم تعجب کرد. برایش عجیب بود که آنها چرا باید بازداشت شوند. با تعجب به هم سلام کردند و بعد او پرسید: «شما اینجا چی کار می‌کنید؟» یکی‌ گفت: «امشب اینجا مهمونی دعوتیم.» تعجبش بیشتر شد! مهمانی؟ اداره‌ی پلیس؟! لحظه‌ای سوزش پشت دستش را از یاد برد و سپس به خود آمد. از او پرسیده بودند: «تو هم دعوتی؟» گفت: «نه! من بازداشت شدم.» و به مرد و پیرزن اشاره کرد. دوستانش لبخندی زدند. او پشت دستش را نشانشان داد. قیافه‌ی همه‌شان در هم شد. به نظر صحنه‌ی رقت‌باری می‌آمد. راهِ درِ سوم را پیش گرفتند که صدای خفیفی از آن به گوش می‌رسید. در که باز شد، صدای موسیقی و همهمه‌ی جمعیت شنیده شد و به محض بسته شدن در، صدا دوباره تبدیل به همان صدای خفیف شد. پشت دستش هنوز می‌سوخت و کم‌کم حسابی متورم شده بود. به سمتِ پیرزن برگشت. از او خواست که دوباره تماس بگیرد. به همان شماره‌یِ قبلی زنگ زد. باز هم از آن طرف صدایی نمی‌آمد: «نمی‌دونم اینجا کجاست! نمی‌دونم چه خبره! اما ظاهرا قضیه جدی نیست! الان بچه‌ها اومدن اینجا مهمونی!! نگران نباش! فکر می‌کنم زودی ولم کنن. نگران نباش!» باز هم صدایی شنیده نشد. هوا تاریک شده بود و پشت دستش حسابی ورم کرده بود.

چند دقیقه گذشت که ناگهان در ورودی باز شد و باز هم چند نفر دیگر وارد شدند. در بین‌شان دوستان قدیمی‌اش که در شهرشان با هم رفاقت می‌کردند هم بودند. تعجب کرد! نمی‌دانست آنها چطور سر از اینجا در آورده‌اند. همه‌شان سمت او آمدند. بعد از مدت‌ها یکدیگر را ملاقات می‌کردند. او با تعجب پرسید: «شما کی اومدید اینجا؟ کی بهتون گفته بیاید؟» بیشترشان از طریق برخی دوستان مشترک فیسبوکی بود که از مهمانی خبردار شده‌بودند. به نظرش عجیب می‌آمد. دوستانش راه در سوم را پیش گرفتند. نفر آخر با اشاره از او دعوت کرد. دم در سوم، یک افسر پلیس مانع ورود او شد. همان دوستی که دعوتش کرده بود به او گفت: «تعجب کردم تو با لباس خواب اومدی مهمونی!» جواب داد: «من بازداشت شدم، نمی‌دونم چرا! از ظهر اینجام.» و پشت دستش را نشان داد. پشت دستش که حالا اندازه‌ی یک پیاز باد کرده بود و رنگش سیاه شده بود. دوستش نگاهی انداخت، وارد شد و در را بست.

فارسی

seas of red salt

the future isn’t technotic, you say

as you take a sip of yellow tab and

look past a brick wall.  the past was about

technology, but what will come to be is that… 25 more words

سحرگاه-خوان خِلمن

‏شیره‌ی آسمان، سحرگاهِ شهرِ خشمگین را تر می‌کند
‏و او، به دستِ ما، دم برمی‌کشد.

‏ما همانانیم که عشق بر پا می‌داریم
‏تا شهر بپاید و از تمامِ عزلت، جان به در برد.

‏ما ترس را به آتش کشانده
چشم در چشمانِ درد افکنده‌ایم
‏پیش از آنکه این امید را لایق شویم.

‏ما پنجره‌ها را گشوده‌ایم تا هزار‌چهره‌شان بخشیم.

فارسی

Remember Rose

It has been bitterly cold in Brussels. Having lived in Alaska and New England, I know how to endure winter. Inclement weather does not typically keep me indoors. 1,189 more words

دنیا کی عظیم ترین زرمیہ شاعری شاہنامہ کیسے لکھا گیا ؟

’’شاہنامہ‘‘ فردوسی کا شمار دنیا کی عظیم ترین زرمیہ شاعری میں ہوتا ہے۔ شاہنامہ فردوسی کا وہ عظیم شعری فن پارہ ہے جو بقائے دوام حاصل کر چکا ہے۔ فارسی زبان نے عظیم فن پارے تخلیق کیے ہیں۔ ان میں شاہنامہ کی حیثیت بے حد منفرد ہے۔ یہ ایک ایسی تصنیف ہے جس کے بارے میں صدیوں سے لکھا جا رہا ہے اور دنیا کی بہت سی زبانوں میں شاہنامہ فردوسی کا ترجمہ ہو چکا ہے۔  شاہنامہ فارسی شاعر فردوسی کی تخلیق کردہ طویل نظم ہے ۔ اس میں 50 ہزار کے قریب اشعار ہیں۔ اس میں سلطنت ایران کو تاریخی اور مافوق الفطرت طرز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کی ابتدا عالم کے وجود میں آنے سے ہوتی ہے اور اختتام ساتویں صدی میں مسلمان کے ایران پر فتح پانے پر ہوتا ہے۔

زرتشت کسی اور وجہ سے اسے اہم سمجھتے ہیں۔ یہ اس دور سے متعلق بھی ہے جب اس مذہب کے پیروکاروں کی سلطنت ایران پر حکمرانی تھی۔ مسلمانوں کی فتح نے اس خطے میں ان کے اثر کا خاتمہ کر دیا۔ فردوسی نے 977ء میں شاہنامہ لکھنا شروع کیا اور اسے مکمل کرنے میں کئی برس لگے۔ اس میں فردوسی نے اس قدیم تاریخ کو بیان کیا ہے جسے پہلے بھی کسی ایک یا دوسرے انداز میں بیان کیا جاتا تھا اور اس پرکچھ نہ کچھ ادب تخلیق کیا جا چکا تھا۔ مثال کے طور شاہنامہ ابو منصوری موجود تھا۔ فردوسی کے دور میں ایسی کتابیں ضرور دستیاب تھیں جن میں بادشاہوں کے حالات اور واقعات درج ہوتے تھے اور متعدد مافوق الفطرت اور غیر حقیقی باتیں ان سے منسوب کی جاتی تھیں۔

فردوسی کو شاہنامہ کی تیاری میں یہی تاریخی مواد میسر آتا تھا جسے اس نے نظم کر دیا ہے۔ اس قسم کی غیر حقیقی روایات زمانہ قدیم کے لوگوں کے انداز فکر اور قوت تخیل کا پتہ دیتی ہے، غالباً قوت تخیل کی بدولت قوموں کی ابتدائی تا ریخ میں مافوق الفطرت واقعات کی رنگ آمیزی ہوتی رہی ہے۔ شاہنامہ ایرانی بادشاہوں کی صرف منظوم تاریخ ہی نہیں بلکہ تمام خصوصیات کے ساتھ ایک رزمیہ ہے جسے دنیا کے عظیم زرمیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ مافوق الفطرت واقعات، شجاعوں کے مبالغہ آمیز کارناموں اور انتقام کی حکایات سے معمور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا نگار خانہ ہے جس میں قدیم ایرانی تمدن و ثقافت اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ جلوہ گر ہے۔

شاہنامہ قدیم ماخذ پر مبنی ہونے کی بنا پر تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ شاہنامہ میں اخلاق و تہذیب کے مسائل کچھ اس طرح بیان کئے گئے ہیں کہ اس زمانے کی تہذیب و تمدن کا پورا پورا نقشہ سامنے آجاتا ہے مثلاً بادشاہوں کے دربار کیوں لگتے تھے، عوام کے آداب بجا لانے کے طریقے کیا کیا تھے۔ زمینداری کیلئے کیا قواعد تھے، لگان کیسے مقرر کیا جاتا تھا، تجارت کون لوگ کرتے تھے، تعلیم کا طریقہ کار کیا تھا، شادی بیا ہ کی رسوم کیا تھیں، آداب شکار کیا تھے، محفلیں کیسے لگتی تھیں، امرا اور عوام کے لباس کس قسم کے ہوتے تھے۔ کیا ان مسائل کا مطالعہ کرنے کے بعد شاہنامہ کو محض ایک زرمیہ داستان کہنا مناسب ہے!

عبدالستار

World