Tags » Fascisme

Kant et Schopenhauer : une bibliographie fasciste

Toute bibliographie sur Kant a ses nationaux-socialistes : Alfred Baeumler, Gottfried Martin, Martin Heidegger (le moins connu d’entre eux)… (Pensées XLIII) (Heidegger est le philosophe des trois cités le plus connu mais le nazi le moins connu des trois, si vous voyez ce que je veux dire.)

2,976 more words
Français

L'Amerikanistik dans les régimes fascistes : une bibliographie

Une bibliographie sur les mêmes bases méthodologiques que précédemment (voir la présentation ici), plutôt large du fait qu’elle recouvre à la fois l’Amerikanistik… 6,118 more words

Français

Les études océaniennes dans les régimes fascistes : une bibliographie

Les études océaniennes, Ozeanistik en allemand, concernent l’Océanie. Elles se sont développées relativement tôt en Allemagne du fait de possessions coloniales dans le Pacifique, à savoir la partie nord-est de la Papouasie ainsi que les îles de l’archipel Bismarck ( 3,675 more words

Français

Et oppgjør med fortiden vår

Fortiden hjemsøker oss i Europa. Et sky av fascisme og totalitærisme sniker seg bak ethvert demokratisk hjørne, mens vi er vitne til ødeleggelsene av vår egen selvpåført masseutryddelse. 1,186 more words

Feminism

Waarom gelovigen gevoelig zijn voor populisme

Ik weet nog dat wij vroeger thuis De Schuilplaats van Corrie ten Boom lazen. Rode wangetjes, niet alleen vanwege het spannende verhaal van deze Haarlemse verzetsfamilie in de Tweede Wereldoorlog maar ook vanwege het feit dat een van onze geloofsgenoten in de naam van Jezus haar leven en dat van haar familieleden in de waagschaal stelde om Joden te redden. 2,077 more words

Dutch

Prachtige column van Abdelkader Benali leert ons dat Oost-Europa veel te snel lid is geworden van EU en dat opkomst ultrarechts in West-Europa uitkomst is van onevenwichtigheid in ons onderwijs dat ‘neoliberaal’ – overaccentuering van economisch winstbejag – is @trouw @eu #cultureledisbalans #moreledisbalans #herstructureringsnoodzaakEU @ abdelkabenali @NexusInstituut ‏

Er waart een spook door Europa (Abdelkader Benali, opinie/Trouw, 14-11-17)

(…)

# Een aardige Hongaarse hield me uit de droom. Tijdens onze wandelingen door de stad vertelde ze over de pogroms die fascistische knokploegen tegen de Roma en Sinti-bevolking uitvoerden op het Hongaarse platteland. 1,307 more words

EU

Oswald Spengler en de Nazi's

Niet eerder kwam het verzoek om een boek te bespreken lichtelijk absurd op mij over. Het mailtje van Uitgeverij Boom over Oswald Spenglers De ondergang van het Avondland… 2,097 more words

Conservatisme