Tags » Fascisme

Har Max Hermansen belegg for å si at 2/3 av norske muslimer ikke fullfører på normert tid?

Max Hermansen fronter stadig følgende påstand: “(..)to-tredjedeler av unge muslimske menn som begynner på videregående, ikke fullfører på normert tid”
Nå er dette i seg selv irrelevant om dette hadde handlet om islam. 261 more words

Rasisme

Mine tanker i kjølvannet av den siste karikaturstriden.

Hvis vi ser karikaturtegningene etter terroren mot Charlie Hebdo som en reaksjon på terroren, ja kanskje også en straff, så reiser det noen dilemmaer som jeg synes det er verdt å drøfte. 471 more words

Rasisme