Oleh: Fathi Yakan (86 m/s)

Bahagian pertama buku ini bertajuk “Apa Ertinya Saya Menganut Islam” membentangkan sifat-sifat penting yang wajib ada pada seseorang bagi  membolehkan ia menjadi seorang Muslim dalam erti kata yang sebenarnya.  131 more words