Tags » Favicon For Wordpess

VN-News Theme

VN-News là theme WordPress “made in VietNam” miễn phí với giao diện thích hợp cho blog tin tức, thủ thuật,… Sau một thời gian ra mắt bản 1.2 còn khá nhiều khuyết điểm, đến hôm nay mình đã làm xong bản nâng cấp là VN-News 1.2.1 với nhiều tính năng và cải tiến đáng kể . 51 more words

Wordpress Themes

Tạo Favicon cho Wordpress

Favicon là gì? thực ra thì favicon đơn giản chỉ là 1 icon nhỏ, có kích thước 16x16px, xem hình bên dưới

Để làm được như vậy, chúng ta cần chuẩn bị các thứ sau: 1. 141 more words

Wordpress Themes